Disclaimer

Het is niet Premiezoeker maar de aanbieder van de premie die bepaalt of je in aanmerking komt voor een premie

Je kan geen rechten ontlenen aan de hier geleverde informatie. De gegevens gebruikt door de Premiezoekerapplicatie worden met de grootst mogelijke zorg actueel gehouden, maar om zekerheid te hebben of je in aanmerking komt voor een premie moet je steeds de meest recente informatie over de premie (aanvraagvoorwaarden, premiebedrag) nakijken bij de aanbieder van de premie.

Neem dus steeds contact op met de premieverstrekker om zeker te zijn dat je voldoet aan alle vereisten vóór je werken bij een aannemer bestelt.

De premieverstrekkende instantie kun je contacteren door in het overzicht van premies op de naam  van de premie in kwestie te klikken en vervolgens links op de contactgegevens.