Disclaimer

Je kan geen rechten ontlenen aan de hier geleverde informatie. De gegevens gebruikt door de Premiezoekerapplicatie worden met de grootst mogelijke zorg actueel gehouden, maar om zekerheid te hebben of je in aanmerking komt voor een premie moet je steeds de meest recente informatie over de premie (aanvraagvoorwaarden, premiebedrag) nakijken bij de aanbieder van de premie.

Neem dus steeds contact op met de aanbieder van de premie om zeker te zijn dat je voldoet aan alle vereisten, vóór je werken bij een aannemer bestelt.

Bij elke premie staan aan de linkerkant de contactgegevens van de aanbieder vermeld.

Informeer je ook steeds bij je gemeente of via het gratis infonummer 1700 van de Vlaamse overheid om te weten of je in aanmerking komt voor premies die niet op Premiezoeker vermeld staan.