Gouden Medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 28/02/2020

Vlaamse Milieumaatschappij - gratis putwateronderzoek

Beschrijving

Wie een eigen grondwaterwinning heeft en niet kan aansluiten op het leidingwaternet, kan zijn putwater jaarlijks gratis laten controleren door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). U moet daarvoor wel een aanvraag indienen.

Aanvraagvoorwaarden

U kunt een gratis controle van uw putwater aanvragen als u:

- eigenaar bent van een woning in het Vlaamse Gewest;
- een eigen grondwaterwinning hebt;
- én geen mogelijkheid hebt om aan te sluiten op de openbare watervoorziening (het leidingwaternet); een woning wordt als 'niet-aansluitbaar' beschouwd als die minstens 50 meter van de waterleiding af ligt.

Als uw woning dus op minder dan 50 meter van de waterleiding gelegen is, dan kunt u wel aansluiten en komt u niet in aanmerking voor de gratis wateranalyse. In dit geval moet u zelf een controle aanvragen bij een erkend laboratorium voor waterlanalyse. Zo'n controle is niet gratis.

Deze gratis controle geldt niet voor leidingwater. De kwaliteit van het leidingwater wordt gecontroleerd door de drinkwatermaatschappijen.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de Vlaamse Milieumaatschappij (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

U moet een aanvraag indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het formulier 'Aanvraag tot onderzoek van putwater' moet ingevuld en ondertekend worden door een medewerker van de gemeente en door uzelf.

De VMM spreekt telefonisch een datum met u af waarop ze een staal komt nemen van het putwater.

De VMM analyseert het waterstaal. Daarna krijgt u van het Agentschap Zorg en Gezondheid een schriftelijke beoordeling van de waterkwaliteit, samen met een advies voor het gebruik ervan.

Deze procedure duurt zes tot acht weken.

Premiebedrag

De wateranalyse is gratis.

Contactinformatie

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Afdeling Rapportering Water
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
info@vmm.be
Gratis nummer 1700

Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw bouwen
 • een woning/gebouw verbouwen

Werken

 • Put voor grondwaterwinning
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Sanitair
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
 • Aansluiting van woning op drinkwaternet
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • ?
   Enkele premies vereisen dat uw woning tenminste 50 meter verwijderd is van het drinkwaternet vooraleer u aanspraak op een premie kan maken voor dit specifieke werk.
   De woning dient minimaal 50.00 m meter verwijderd te zijn van het drinkwaternet