Diamanten medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 09/12/2020

Vlaanderen - Renteloos renovatiekrediet

Beschrijving

Wie een woning of appartement verwerft in 2021 (notariële akte, schenking of erfenis bij overlijden in 2021) én die binnen de 5 jaar grondig renoveert, kan in aanmerking komen voor een renteloze lening voor die renovatie.

Aanvraagvoorwaarden

De renteloze lening is er enkel voor wie een woning of appartement met een slechte energieprestatie koopt, erft of krijgt in 2021. Het kan dus alleen na eigendomsoverdracht. Met 'erven in 2021' wordt de datum van overlijden bedoeld (= 'openvallen van de erfenis’ en dus niet de datum van de akte die daaruit voortvloeit).

Het moet gaan over verwerving in volle eigendom (100% natuurlijke personen).

De renteloze leningen gelden enkel voor woningen of appartementen die een ondermaatse energieprestatie hebben en die grondig gerenoveerd zullen worden (investeringen in isolatie, energiezuinige verwarming, hernieuwbare energie).

Het EPC-Label (lettercode op het Energieprestatiecertificaat) van

 • de woning heeft bij de eigendomsoverdracht EPC-Label E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal EPC-label C halen;
 • het appartement heeft bij de eigendomsoverdracht EPC-Label D, E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal EPC-label B halen.

Het behaalde EPC-Label moet worden aangetoond na 5 jaar.

Wie voor de aankoop vanaf 2021 een hypothecair krediet aanvraagt, zal bij de kredietgever naast dat woonkrediet ook een renovatiekrediet kunnen afsluiten. Voor dat renovatiekrediet (met een looptijd van maximaal 20 jaar) krijgt u dan een rentesubsidie van de Vlaamse overheid, waardoor het renovatiekrediet feitelijk renteloos is. U krijgt dan 1 keer per jaar de volledig betaalde rente terug van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Het renteloos renovatiekrediet is dus enkel mogelijk in combinatie met een hypothecair hoofdkrediet, dat pas vanaf 2021 kan aangevraagd worden.

Wie vanaf 2021 een woning of appartement erft of geschonken krijgt en geen woonkrediet bij een kredietgever afsluit, zal bij het lokale Energiehuis terechtkunnen voor een renteloze Energielening+ (met een looptijd van maximaal 20 jaar).

Zie ook Veelgestelde vragen over renteloos renovatiekrediet op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de Vlaamse infolijn (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Voor het renteloze renovatiekrediet kunt u terecht bij de volgende banken:

Argenta, Axa, Belfius, BNP-Paribas, CKV, Crelan, DVV verzekeringen, Europabank, Hypostart, KBC, Onesto Kredietmaatschappij, Triodos en VDK bank.

Andere banken zullen volgen in de loop van het voorjaar 2021.

Voor de Energielening+ kunt u contact opnemen met het Energiehuis dat voor uw gemeente de Energieleningen toekent. Op mijnenergiehuis.be kunt u de contactgegevens van het Energiehuis opzoeken.

Premiebedrag

Afhankelijk van het ambitieniveau om de energieprestaties van uw woning te verbeteren, kan u maximaal een ander bedrag renteloos lenen aanvullend bij uw hypothecair hoofdkrediet.

Wie zich engageert om de woning naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 60.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 45.000 euro en voor label C is dat 30.000 euro.

Wie zich engageert om een appartement naar label A te brengen binnen de 5 jaar, kan tot 45.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 30.000 euro.

Het engagement is een resultaatsverplichting.

Contactinformatie

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II laan 20 (bus 17)
1000 Brussel
Gratis nummer 1700
veka@vlaanderen.be

Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen
 • een woning/gebouw verbouwen

Werken

 • Energiezuinige woning / passiefhuis / nul-energiewoning
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • De totale energievraag voor ruimteverwarming dient maximaal 15.00 kWh per geklimatiseerde vloeroppervlakte te bedragen
  • Bij een luchtdichtheidsproef van het passiefhuis (volgens NBN EN 13829) met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal dient het luchtverlies maximaal 60.00 % te bedragen van het volume van de woning per uur .
  • De woning die u bouwt dient een E-peil van maximaal [MAX] te hebben.
  • ?
   De passiefhuisstandaard is een kwaliteitsverklaring voor gebouwen afgeleverd door Passiefhuis-Platform vzw. Gebouwen die voldoen aan de passiefhuisstandaard hebben een brutoverbruik dat minder bedraagt dan 15 kWh per vierkante meter netto verwarmde vloeroppervlakte per jaar.
   De woning dient te voldoen aan de passiefhuisstandaard
   • ja
   • nee
  • De woning heeft na de werken een primair energieverbruik van maximaal 120.00 kWh/m²jaar
 • Verbouwen tot lage energiewoning / passiefhuis / nul-energiewoning
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.