Diamanten medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 18/01/2021

Vlaamse woonlening

Beschrijving

De Vlaamse woonlening is een voordelig woonkrediet voor wie een bescheiden inkomen heeft en toch een eigen woning wil kopen in het Vlaamse Gewest. U kunt de Vlaamse woonlening krijgen voor:

 • de aankoop van een woning of appartement, eventueel gecombineerd met verbouwingswerken;
 • het behoud van een woning of appartement na een echtscheiding of na een periode van samenwonen, eventueel gecombineerd met verbouwingswerken;
 • werken aan een woning of appartement.

Doe de online test en u weet meteen of u in aanmerking komt.

Aanvraagvoorwaarden

Gezinnen en alleenstaanden met een bescheiden inkomen kunnen een Vlaamse woonlening aanvragen als ze aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De woning moet in het Vlaamse Gewest liggen.
 • De vastgestelde maximumgrenzen inzake verkoopwaarde mogen niet overschreden worden.
 • Uw geïndexeerd inkomen mag een bepaald maximumbedrag niet overschrijden.
 • U moet voldoen aan de voorwaarde betreffende eigendomsbezit.
 • U moet voldoende solvabel zijn om het woonkrediet te kunnen afbetalen.

Een onafhankelijke externe expert zal de verkoopwaarde schatten.

Meer informatie over de voorwaarden voor de Vlaamse woonlening

Coronamaatregelen

Hebt u het door de coronacrisis financieel moeilijk? U contacteert het best zo snel mogelijk de kredietverstrekker als u de Vlaamse Woonlening niet meer kunt betalen:

 • Woonleningen afgesloten bij de VMSW: mijnlening@vmsw.be
 • Woonkredieten afgesloten bij het Vlaams Woningfonds: bz@vlaamswoningfonds.be

Wacht niet tot achterstanden zich opstapelen. De kredietverstrekker zal samen met u een oplossing zoeken.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uitstel van betaling krijgen. De maanden waarin u geen aflossing betaalt, komen wel bij de duurtijd van uw lening.

Procedure

Maak eerst online of telefonisch een afspraak, hetzij in een van de provinciale kantoren of op een zitdag van het Vlaams Woningfonds, ofwel bij een erkende sociale kredietmaatschappij (SHM).

Als u langsgaat bij het Vlaams Woningfonds of een SHM om uw krediet aan te vragen, moet u volgende documenten meebrengen:

 • uw identiteitskaart;
 • alle bewijsstukken in verband met uw huidige inkomen en dat van de personen die mee het krediet aangaan (bewijsstukken voor inkomsten van de laatste 6 maanden);
 • de gegevens van de aan te kopen woning en/of kostprijsraming van de uit te voeren werken.

Premiebedrag

Het bedrag dat u kunt lenen, verschilt naargelang de activiteit waarvoor u leent. U kunt lenen tot 100% van de aankoopprijs (incl. btw, registratiebelasting en notariskosten) of de waarde van de woning en/of de kostprijs van renovatiewerken.

De rentevoet wordt berekend op basis van: uw inkomen, uw gezinstoestand, de ligging van de woning of het appartement, de looptijd van de lening en de referentierentevoet.

Momenteel (situatie januari 2021) kunt u lenen vanaf 1,60 % (de rentevoet varieert in functie van de kredietduur). Bekijk steeds de actuele rentevoet op de website van het Vlaams Woningfonds.

Neem voor meer informatie contact op met het Vlaams Woningfonds of een sociale kredietmaatschappij.
 

Contactinformatie

Het Vlaams Woningfonds heeft kantoren in elke provincie en organiseert ook lokale zitdagen in heel wat steden.

Omwille van de coronamaatregelen is het merendeel van de zitdagen tijdelijk opgeschort.

Contactpagina Vlaams Woningfonds

Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen
 • een woning/gebouw verbouwen