Diamanten medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 18/01/2021

Vlaams Woningfonds - huurwaarborglening

Beschrijving

Bij het huren van een woning of appartement moet de huurder een huurwaarborg betalen van maximaal 3 maanden huur. Wie het moeilijk heeft om die waarborg in een keer te betalen, kan een renteloze huurwaarborglening aanvragen bij het Vlaams Woningfonds.

Aanvraagvoorwaarden

Elke persoon die de huurovereenkomst ondertekent of zal ondertekenen, wordt beschouwd als aanvrager. Elke aanvrager moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een huurwaarborglening:

 • U moet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of op een referentieadres.
 • Uw inkomen mag de vastgestelde grenzen niet overschrijden.
 • Uw huurwoning/appartement:
  • moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest;
  • moet als hoofdverblijfplaats dienen;
  • mag geen sociale huurwoning zijn (tenzij de woning wordt onderverhuurd door een sociaal verhuurkantoor).
 • U moet voldoen aan de voorwaarden betreffende eigendomsbezit (u mag geen eigenaar zijn).
 • U mag geen betalingsachterstand hebben bij een andere lopende lening.
 • De ondertekening van de huurovereenkomst mag maximaal 3 maanden geleden zijn op het ogenblik van de aanvraag.

Meer informatie over de voorwaarden voor de huurwaarborglening.

Procedure

U beschikt reeds over een (ontwerp)huurovereenkomst

 • Elke persoon die de huurovereenkomst ondertekent of zal ondertekenen moet het aanvraagformulier inclusief de verplichte bijlagen invullen en onderteken.
 • U stuurt het aanvraagformulier met bijlagen naar het Vlaams Woningfonds. Door het indienen van de aanvraag gaat u akkoord met de terugbetalingsvoorwaarden als de huurwaarborglening wordt toegekend.
 • Binnen 2 werkdagen na ontvangst beoordeelt het Vlaams Woningfonds de volledigheid van de aanvraag.
 • Uiterlijk binnen de 10 werkdagen nadat uw aanvraag volledig is, beoordeelt het Vlaams Woningfonds of u voldoet aan de toekenningsvoorwaarden.

U beschikt nog niet over een (ontwerp)huurovereenkomst

 • U kunt een principiële toelating tot de huurwaarborglening vragen.
 • Elke persoon die de huurovereenkomst zal ondertekenen, moet het aanvraagformulier inclusief de verplichte bijlagen invullen, ondertekenen en overmaken aan het Vlaams Woningfonds.
 • Binnen de 10 werkdagen na ontvangst van een volledige aanvraag gaat het Vlaams Woningfonds na of u voldoet aan de toekenningsvoorwaarden met uitzondering van de voorwaarden die betrekking hebben op de huurovereenkomst zelf.
 • Als u de principiële toelating verkrijgt, kunt u binnen maximum 3 maanden uw initiële aanvraag vervolledigen.
 • Vervolgens zal het Vlaams Woningfonds binnen de 3 werkdagen nagaan of u voldoet aan de toekenningsvoorwaarden met betrekking tot de huurovereenkomst zelf.

Premiebedrag

De huurwaarborglening mag nooit meer bedragen dan het bedrag van de huurwaarborg bepaald in de huurovereenkomst en vastgesteld overeenkomstig het Vlaams Woninghuurdecreet.

Het maximum bedrag van de lening hangt af van de gemeente waar u woont en het aantal personen ten laste.

De huurwaarborglening is renteloos. Er worden geen dossierkosten aangerekend.

Contactinformatie

Het Vlaams Woningfonds heeft kantoren in elke provincie en organiseert ook lokale zitdagen in heel wat steden:

Contactpagina Vlaams Woningfonds

Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • huurder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning huren