Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 17/01/2020

Vlaams Woningfonds - sociaal huren

Beschrijving

Bent u op zoek naar een sociale woning aan een betaalbare huurprijs? Het Vlaams Woningfonds verhuurt voornamelijk woongelegenheden, gelegen in stedelijke centra, geschikt voor de huisvesting van grote gezinnen.

Aanvraagvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning bij het Vlaams Woningfonds moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

 • meerderjarig zijn;
 • geen woning of bouwgrond volledig in volle eigendom of volledig vruchtgebruik hebben (zowel in binnen- of buitenland);
 • voldoen aan de 'taal- en inburgeringsbereidheid'. Voor beide voorwaarden moet u een aantal documenten kunnen voorleggen. Het Vlaams woningfonds kan u hiermee helpen;
 • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
 • voldoen aan de inkomensvoorwaarden.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met het Vlaams Woningfonds (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Het Vlaams Woningfonds legt een register aan waarin kandidaat-huurders in chronologische volgorde worden opgenomen. Bij de toewijzing van een woning wordt er rekening gehouden met:

 • de inschrijvingsvoorwaarden;
 • de gezinssamenstelling (deze speelt een belangrijke rol bij het toewijzen van een huurwoning: zo wordt bv. een woning geschikt voor 6 personen bij voorrang toegewezen aan een gezin dat 6 personen telt);
 • een aantal voorrangsregels.

Premiebedrag

U kunt in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

Contactinformatie

Het Vlaams Woningfonds heeft kantoren in elke provincie en organiseert ook lokale zitdagen in heel wat steden:

Contactpagina Vlaams Woningfonds

Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning huren