Diamanten medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 06/01/2021

Sociale huurwoning bij een sociale huisvestingsmaatschappij

Beschrijving

De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) verhuren momenteel zo'n 135.000 woningen aan personen met een bescheiden inkomen. Het aanbod varieert van studio's en appartementen tot woningen van 1 tot 5 slaapkamers. Indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u zich kandidaat stellen voor een sociale huurwoning.

Aanvraagvoorwaarden

U kunt alleen inschrijven als u 18 jaar of ouder bent en ingeschreven bent in het het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Bent u jonger dan 18 jaar? Dan kunt u zich alleen inschrijven, als u:

 • ontvoogd bent. U heeft wettelijk geen ouders of familieleden die voor u zorgen. Dit kan doordat u al gehuwd bent of doordat de familierechtbank dit beslist heeft;
 • al zelfstandig begeleid woont;
 • zelfstandig wilt wonen en een erkende dienst u hierin begeleidt.

U kunt niet inschrijven, als u 18 jaar of ouder bent en de rechter uw minderjarigheid verlengde.

Uw inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen, afzonderlijk belastbaar inkomen, IVT, leefloon en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Enkel het inkomen van de toekomstige referentiehuurder en zijn of haar partner (gehuwde) of feitelijke of wettelijke samenwoner die mee de woning gaat bewonen, telt mee.

Wij kijken naar het inkomen van het meest recente jaar (maximum drie jaar oud) waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is. Binnen één gezin zijn verschillende inkomensjaren mogelijk maar we indexeren ze allemaal naar het huidige jaar.

Als het inkomen de inkomensgrens overschrijdt of als niemand een inkomen heeft, dan kijken we naar het huidig inkomen.

Geïndexeerde inkomensgrens 2021:

 • 25.557 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste;
 • 27.698 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap;
 • 38.335 euro, verhoogd met 2.143 euro per persoon ten laste voor anderen.

Een persoon ten laste betekent:

 • een kind dat op uw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald;
 • uw kind dat regelmatig bij u verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald;
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

Zit u in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer? We kijken naar uw actueel besteedbaar inkomen. Was het inkomen van het jaar van uw meest recente aanslagbiljet te hoog, maar verdient u nu minder, dan kijken we naar uw inkomen in minstens drie van de afgelopen zes maanden.

Eigendomsvoorwaarde:

 • geen woning of perceel, bestemd voor woningbouw, volledig of gedeeltelijk in volle eigendom;
 • geen volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik op een woning of perceel, bestemd voor woningbouw;
 • geen woning die of perceel, bestemd voor woningbouw, dat volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal is gegeven;
 • geen woning die of perceel, bestemd voor woningbouw, dat hij volledig of gedeeltelijk zelf in vruchtgebruik heeft gegeven;
 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin zakelijke rechten als hierboven vermeld zijn ingebracht.

De voorwaarde geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met een sociale woonorganisatie uit uw buurt.

Coronamaatregelen

Sociale huurders met betalingsmoeilijkheden ten gevolge van de coronacrisis nemen best zo snel mogelijk contact op met hun sociale huisvestingsmaatschappij. De maatschappij zal nagaan of de huurder recht heeft op een vermindering van de huurprijs of een uitstel van betaling van de huur. Een verlaging van de huurprijs is pas mogelijk wanneer het huidige inkomen van het gezin met minstens 20% gedaald is ten opzichte van het referentie-inkomen dat voor de huurprijsberekening is gehanteerd.

Procedure

Inschrijving

Om u in te schrijven voor een sociale huurwoning, neemt u best eerst telefonisch contact op met een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) in uw buurt of in de gemeente waar u wilt wonen.

Wachtlijst

Na uw inschrijving komt u op een wachtlijst. Afhankelijk van uw situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. Informeer u hierover bij uw SHM. U mag zich wel bij verschillende sociale verhuurinstanties inschrijven.

Toewijzing

De toewijzing van een woning gebeurt steeds op basis van de datum van inschrijving, maar in sommige gevallen gelden bepaalde voorrangsregels.

Documenten

U contacteert best vooraf de SHM waarbij u wilt huren. Zo weet u welke documenten u moet meebrengen om uw inschrijving in orde te brengen. Neem zeker uw identiteitskaart mee.

Premiebedrag

De Vlaamse overheid bepaalt de huurprijs van een sociale huurwoning. Huurder en sociale verhuurder kunnen daar niet van afwijken. De huurprijs wordt berekend op basis van:

 • het inkomen;
 • de waarde van de woning (marktwaarde);
 • de gezinssamenstelling;
 • eventuele energiecorrectie.

De huurprijs heeft een onder- en een bovengrens. U betaalt nooit meer dan wat iemand voor een vergelijkbare woning in dezelfde omgeving op de private huurmarkt zou betalen.

U betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs + energiecorrectie, ongeacht het inkomen van uw gezin. De minimale huurprijs hangt af van de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning.

Contactinformatie

Voor informatie over het huren van een sociale woning, moet u contact nemen met een sociale woonorganisatie uit uw buurt:

Zoek een organisatie

U kunt hiervoor ook terecht op het gratis nummer 1700 van de Vlaamse Infolijn.

Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • huurder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning huren