Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 29/03/2017

Vlaamse woonlening

Beschrijving

De Vlaamse woonlening is een voordelig woonkrediet voor wie een bescheiden inkomen heeft en toch een eigen woning wil kopen in het Vlaamse Gewest. U kunt de Vlaamse woonlening krijgen voor:

 • de aankoop van een woning of sociale koopwoning
 • het behoud van een woning (bv. na een echtscheiding of beëindiging van samenwoning)
 • de renovatie, verbetering of aanpassing van een woning
 • de aankoop en renovatie van een woning
 • het behoud en renovatie van een woning (bv. na een echtscheiding of beëindiging van samenwoning).

Doe de online test en u weet meteen of u in aanmerking komt.

Aanvraagvoorwaarden

Gezinnen en alleenstaanden met een bescheiden inkomen kunnen een Vlaamse woonlening aanvragen als ze aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De woning moet in het Vlaamse Gewest liggen.
 • De vastgestelde maximumgrenzen inzake verkoopwaarde mogen niet overschreden worden.
 • Uw geïndexeerd inkomen mag een bepaald maximumbedrag niet overschrijden.
 • U moet voldoen aan de voorwaarde betreffende eigendomsbezit.
 • U moet voldoende solvabel zijn om het woonkrediet te kunnen afbetalen.

Een onafhankelijke externe expert zal de verkoopwaarde schatten. Voor een aantal kernsteden en gemeenten in de Vlaamse Rand zijn de maximumbedragen hoger dan elders in Vlaanderen.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met het Vlaams Woningfonds (zie contactgegevens aanbieder).

Coronamaatregelen

Hebt u het door de coronacrisis financieel moeilijk? U contacteert best zo snel mogelijk de kredietverstrekker als u de Vlaamse Woonlening niet meer kunt betalen:

 • VMSW-woonleningen tot en met 2020: mijnlening@vmsw.be
 • Woonkrediet van het Vlaams Woningfonds tot en met 2020: bz@vlaamswoningfonds.be

Wacht niet tot achterstanden zich opstapelen. De kredietverstrekker zal samen met u een oplossing zoeken.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uitstel van betaling krijgen. De maanden waarin u geen aflossing betaalt, komen wel bij de duurtijd van uw lening.

Procedure

Maak eerst online of telefonisch een afspraak in een van de provinciale kantoren van het Vlaams Woningfonds of bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) in uw buurt.

Als u langsgaat bij het Vlaams Woningfonds of een SHM om uw krediet aan te vragen, moet u volgende documenten meebrengen:

 • uw identiteitskaart;
 • alle bewijsstukken in verband met uw huidige inkomen en dat van de personen die mee het krediet aangaan (bewijsstukken voor inkomsten van de laatste 6 maanden);
 • de gegevens van de aan te kopen woning en/of kostprijsraming van de uit te voeren werken.

Premiebedrag

Het bedrag dat u kunt lenen, verschilt naargelang van de activiteit waarvoor u leent. U kunt lenen tot 100% van de aankoopprijs (incl. btw, registratiebelasting en notariskosten) of de waarde van de woning en/of de kostprijs van renovatiewerken.

De rentevoet wordt berekend op basis van: uw inkomen, uw gezinstoestand, de ligging van de woning of het appartement, de looptijd van de lening en de referentierentevoet.

De rentevoeten variëren normaal gezien tussen 2% en 2,12% maar kunnen maandelijks stijgen of dalen.

In het kader van het economisch relanceplan besliste de Vlaamse Regering op 3 juni 2020 tot een verlaging van de minimumrentevoeten voor bijzondere sociale leningen. Voortaan kunt u lenen vanaf 1,6% (de rentevoet varieert in functie van de kredietduur).

De standaardduurtijd van de lening is 20 jaar.

Neem voor meer informatie contact op met een provinciale afdeling van het Vlaams Woningfonds (zie contactgegevens aanbieder).

Contactinformatie

Het Vlaams Woningfonds heeft kantoren in elke provincie en organiseert ook lokale zitdagen in heel wat steden.

Omwille van de coronamaatregelen is het merendeel van de zitdagen tijdelijk opgeschort.

Contactpagina Vlaams Woningfonds

Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen
 • een woning/gebouw verbouwen