Diamanten medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 09/12/2020

Netbeheerder - EPC-labelpremie

Beschrijving

Hebt u een woning met een slechte energieprestatie? Als u de woning binnen de 5 jaar zo grondig renoveert dat het EPC-Label aanzienlijk verbetert, dan kunt u vanaf 2021 een premie krijgen.

Aanvraagvoorwaarden

De EPC-Labelpremie is er voor alle woningeigenaars. Dus niet alleen voor wie een woning of wooneenheid (bijv. appartement) in volle eigendom koopt of krijgt via een authentieke akte of een erfenis. Deze premie werd eerst ingevoerd voor nieuwe eigenaars, maar is nu dus uitgebreid naar alle eigenaars.

De EPC-labelpremie is er enkel voor een woning of wooneenheid met een ondermaatse energieprestatie. Die wordt aangetoond met een energieprestatiecertificaat (EPC), dat niet ouder mag zijn dan van 2019.

Het EPC-Label (lettercode op het Energieprestatiecertificaat) van

 • de woning heeft EPC-Label E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal label C halen;
 • de wooneenheid heeft EPC-Label D, E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal label B halen.

Het behaalde EPC-Label moet worden aangetoond na 5 jaar met een nieuwe EPC. Het nieuwe EPC mag maximaal 12 maanden oud zijn op het moment van aanvraag van de EPC-Labelpremie.

Het bedrag van de premie hangt af van het behaalde EPC-Label na renovatie(s).

De premie kan in schijven worden verkregen. Bijvoorbeeld: als een eigenaar binnen de 5 jaar de woning renoveert en in aanmerking komt voor een premie voor label C, kan diezelfde eigenaar vervolgens ook nog in aanmerking komen voor een bijkomende premie voor het behalen van label B (en eventueel daarna nogmaals voor het behalen van label A) binnen dezelfde periode van 5 jaar. De bijkomende premie is in dit geval gelijk aan het verschil tussen de premie voor het nieuw behaalde label en de al verkregen labelpremie.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de netbeheerder Fluvius (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Deze maatregel gaat pas in vanaf 2021.

U kunt de de EPC-Labelpremie nu nog niet aanvragen.

Premiebedrag

2500 euro tot maximum 5.000 euro voor een woning.

2500 euro tot maximum 3.750 euro voor een appartement of wooneenheid.

Beschermde afnemer: verhoging premiebedrag met 20%.

Contactinformatie

Fluvius
Brusselsesteenweg 199
9090 Melle
078 35 35 34 (zonaal tarief)
Alle contactmogelijkheden

Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen
 • een woning/gebouw verbouwen

Werken

 • Energiezuinige woning / passiefhuis / nul-energiewoning
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • De totale energievraag voor ruimteverwarming dient maximaal 15.00 kWh per geklimatiseerde vloeroppervlakte te bedragen
  • Bij een luchtdichtheidsproef van het passiefhuis (volgens NBN EN 13829) met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal dient het luchtverlies maximaal 60.00 % te bedragen van het volume van de woning per uur .
  • De woning die u bouwt dient een E-peil van maximaal [MAX] te hebben.
  • ?
   De passiefhuisstandaard is een kwaliteitsverklaring voor gebouwen afgeleverd door Passiefhuis-Platform vzw. Gebouwen die voldoen aan de passiefhuisstandaard hebben een brutoverbruik dat minder bedraagt dan 15 kWh per vierkante meter netto verwarmde vloeroppervlakte per jaar.
   De woning dient te voldoen aan de passiefhuisstandaard
   • ja
   • nee
  • De woning heeft na de werken een primair energieverbruik van maximaal [MAX kWh/m²jaar]
 • Verbouwen tot lage energiewoning / passiefhuis / nul-energiewoning
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.