Diamanten medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 08/12/2020

Kortenberg - financiële tegemoetkoming door korting op de onroerende voorheffing

Beschrijving

De gemeente Kortenberg kent sinds een aantal jaren een stijgende aantrekkingskracht als woonplaats met stijgende vastgoedprijzen tot gevolg. Hierdoor wordt het voor de mensen uit eigen streek zelf steeds moeilijker om een woning of appartement te aan te kopen in de buurt waar zij opgroeiden. Het gemeentebestuur wenst gezinnen in Kortenberg te stimuleren om een eigen woning te verwerven door de aankoop van een bestaande woning, zijnde een eengezinswoning of een appartement.

Indien u aan de voorwaarden van deze premie voldoet, kunt u gedurende 3 opeenvolgende jaren 75% van de onroerende voorheffing voor de betreffende woning terugbetaald krijgen, met een maximale financiële tegemoetkoming van € 1.000,00 per jaar. De financiële tegemoetkoming wordt 3 maanden na de toekenning uitbetaald.

Beide partners gelden samen als aanvragers van de financiële tegemoetkoming. Als de gemeente de financiële tegemoetkoming toekent, ontvangen ze deze financiële tegemoetkoming samen. Voor één aankoop kan slechts één financiële tegemoetkoming worden verleend, ook al voldoen beide partners aan de voorwaarden.

Aanvraagvoorwaarden

De aanvrager is een meerderjarige natuurlijk persoon.

De aanvrager is ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister

Het moet gaan over de enige woning (*) van de aanvrager en zijn/haar eventuele partner en alle andere volwassenen die samen op 1 adres gedomicilieerd zijn en er hun hoofdverblijfplaats hebben zoals beschreven onder artikel 3 punt 11. (*zie volledige reglement voor de uitzonderingen.)

Permanente domiciliëring is een voorwaarde:

  • ingeval van verwerving van een bestaande woning dient de aanvrager en zijn gezin de woning permanent te bewonen binnen 1 jaar na de referentiedatum;
  • ingeval van verwerving van een bestaande woning, die nog niet instapklaar is, nog moet verbouwd worden tot een volwaardige éengezinswoning, moet de woning permanent bewoond worden door de aanvrager en zijn gezin binnen de 3 jaar na de referentiedatum.

De algemene voorwaardenregeling van vlabinvest te respecteren betreffende de basisvoorwaarden, inkomensvoorwaarden en eigendomsvoorwaarden.

De aanvrager en/of zijn partner hebben nog niet eerder genoten van deze financiële tegemoetkoming voor een andere woning op het grondgebied van de gemeente Kortenberg.

Gehuwden, wettelijk of feitelijk samenwonenden moeten samen de financiële tegemoetkoming aanvragen.

De aanvrager heeft voldoende kennis van het Nederlands om deel te nemen aan het sociale leven in de gemeente.

Inkomensvoorwaarden: het inkomen dat in aanmerking wordt genomen, is de som van:

  • de aan de personenbelasting onderworpen inkomsten;
  • de niet-belastbare vervangingsinkomsten van alle gezinsleden van de aanvrager.

Voor meer informatie over de gemeentelijke aanvullende premie, neem contact op met de dienst Omgeving.

Procedure

Aanvragen via het gemeentelijk aanvraagformulier (verkrijgbaar via de website of via de dienst Omgeving).

Premiebedrag

Max 1.000 € voor een periode van 3 jaar.

Contactinformatie

Dienst Omgeving
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
02 755 30 70
omgeving@kortenberg.be

Van toepassing in:

  • Kortenberg

Wie kan de premie aanvragen?

  • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

  • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)

Wanneer is de premie relevant?

  • een woning/gebouw kopen