Gouden Medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 28/08/2020

Beveren - premie verhuren aan een sociaal verhuurkantoor

Beschrijving

Gemeentelijke premie voor het verhuren van een woning aan het SVK Waasland.

Aanvraagvoorwaarden

De premie kan, per wooneenheid, aangevraagd worden bij de afsluiting van een nieuw contract met het SVK.

In geval er meerdere wooneenheden in één gebouw verhuurd worden aan het SVK, kan maximaal voor 1/3e van de woongelegenheden deze premie aangevraagd en toegekend worden.

Bij de eerste aanvraag (deel 1) van de premie, mag het contract maximum 6 maand oud zijn.

Enkel contracten die afgesloten zijn met het SVK na inwerkingtreding van dit reglement komen in aanmerking.

De premie kan enkel aangevraagd worden door de eigenaar van de wooneenheid. In geval van meerdere eigenaars, kan de premie slechts 1 maal aangevraagd en toegekend worden.

De premie kan, na 9 jaar, bij afsluiting van een nieuw contract opnieuw aangevraagd worden.

Indien het contract met het SVK verbroken wordt, moet een deel van het premiebedrag terugbetaald worden.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de dienst Stedenbouw.

Procedure

U kunt uw aanvraag aanvragen via het digitale loket (zie website aanbieder).

Premiebedrag

De premie bedraagt in totaal 5000 euro en wordt toegekend in 3 delen (3 aanvraagmomenten):

 • bij het afsluiten van een contract, van minstens 9 jaar bij het sociaal verhuurkantoor, bedraagt de premie 3000 euro;
 • na 3 jaar (maw 3 jaar na afsluiten contract), bedraagt de premie 1000 euro;
 • na nog eens 3 jaar (maw 6 jaar na afsluiten contract), bedraagt de premie 1000 euro.

Contactinformatie

Stedenbouw
Stationsstraat 2
9120 Beveren
03 750 17 20
stedenbouw@beveren.be

Van toepassing in:

 • Beveren-Waas

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-verhuurder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning huren

Werken

 • Verwarmingstoestel installeren
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.