Zilveren medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 09/04/2020

Dilbeek - gemeentelijke huursubsidie

Beschrijving

Via de gemeentelijke huursubsidie verleent de gemeente Dilbeek aan bepaalde inwoners een financiële tussenkomst in de huurprijs van de woning die men, in afwachting van de toewijzing van een sociale woning, huurt op de private markt.

Aanvraagvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke huursubsidie, moet de woning die men momenteel huurt gelegen zijn in de gemeente Dilbeek en mag zij niet voorkomen op de lijst van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen.

De aanvrager is ten minste drie jaar in de gemeente Dilbeek ingeschreven op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar gedurende dewelke de gemeentelijke huursubsidie wordt uitbetaald.

De aanvrager is gedurende minstens één jaar ingeschreven op de wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappij Providentia of de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting.

Het totale netto belastbare gezinsinkomen is niet hoger dan de maxima vastgelegd in het reglement.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de dienst Volwassenenwelzijn (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Aanvragen via het gemeentelijk aanvraagformulier (terug te vinden op de website of verkrijgbaar bij de dienst Volwassenenwelzijn).

Er zijn vier uiterste data voorzien voor het indienen van de aanvraag van de gemeentelijke huursubsidie: de aanvraag kan ingediend worden vóór 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober van het jaar van de aanvraag. Eens de aanvraag is ingediend, geldt deze voor de resterende periode van het betreffende jaar.

Premiebedrag

De gemeentelijke huursubsidie bedraagt € 59,00 per maand.

Voor de toekenning van de huursubsidie wordt enkel rekening gehouden met volle maanden. De huursubsidie wordt toegekend vanaf het eerste kwartaal volgend op de aanvraag en zal per kwartaal uitbetaald worden.

Contactinformatie

Dienst Volwassenenwelzijn
Itterbeekselaan 210
1701 Dilbeek
02 568 05 00
volwassenenwelzijn@dilbeek.be

Van toepassing in:

 • Dilbeek

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • huurder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning huren

Werken

 • Inbraakbeveiliging
  • De premie moet minstens 2 maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.