Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 27/04/2018

Veurne - huursubsidie

Beschrijving

De Stad Veurne verleent onder bepaalde voorwaarden een huursubsidie voor het verhuren/huren van een particuliere woning die gelegen is op het grondgebied van de stad Veurne.

Aanvraagvoorwaarden

De stedelijke huursubsidie wordt slechts verleend aan de aanvrager die er zich toe verbindt:

  • de huursubsidie maandelijks en integraal in mindering te brengen van de initiële huurprijs die door de bewoner is verschuldigd;
  • de huursubsidie maandelijks en integraal aan de verhuurder van de woning over te maken;
  • de nodige begeleiding van de bewoner te verzekeren.

De maximale huurprijs aan de eigenaar mag niet meer bedragen dan 550 euro voor wooneenheden met minstens 3 slaapkamers.

Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning mag niet meer bedragen dan 1.000 euro.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de Woonwinkelwest (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Aanvragen via het gemeentelijk aanvraagformulier (terug te vinden op de website of verkrijgbaar bij de Woonwinkelwest).

Premiebedrag

Het bedrag van de stedelijke huursubsidie bedraagt 20% van de overeengekomen maandelijkse huurprijs zoals bepaald in de huurovereenkomst gesloten tussen de verhuurder en de aanvrager.

Deze premie is cumuleerbaar met de Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs of huursubsidies van andere overheden.

De stedelijke huursubsidie wordt aan de aanvrager toegezegd voor een termijn van 9 jaar, en wordt uitbetaald per kwartaal na voorlegging van een kwartaalstaat. Indien de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de aanvrager van de stedelijke huursubsidie voorziet in een indexatie van de initiële huurprijs dan wordt de stedelijke huursubsidie op dezelfde basis geïndexeerd.

Contactinformatie

WoonWinkel West
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne
Maandag van 16 tot 18u
Woensdag van 8 tot 12u of op afspraak
0499 99 72 44
stijn.de.vliegher@woonwinkelwest.be

Van toepassing in:

  • Veurne

Wie kan de premie aanvragen?

  • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

  • eigenaar-verhuurder
  • huurder

Wanneer is de premie relevant?

  • een woning huren