Zilveren medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 29/04/2020

Opwijk - verwervingspremie

Beschrijving

Om jonge Opwijkenaren de kans te bieden om in de eigen gemeente een woning of appartement te verwerven, heeft het gemeentebestuur besloten om onder bepaalde voorwaarden een eenmalige tussenkomst toe te kennen aan jonge inwoners die hun eerste eigendom kopen.

Aanvraagvoorwaarden

Aankoop van de eerste woning.

Prijs bedraagt max. 365.000,00 euro voor een woning en max. 290.000,00 euro voor een appartement.

De aanvragers zijn jonger dan 35 jaar.

De aanvrager moet 15 jaar in Opwijk wonen of gewoond hebben.

De aanvragers moeten het Nederlands machtig zijn.

De aanvragers moeten binnen een termijn van 6 maanden de woning minimum 5 jaar ononderbroken bewonen.

De aanvragers voldoen aan de maximale inkomensgrenzen (zie reglement). Hierbij wordt gekeken naar het inkomen van het tweede jaar dat het referentiejaar (jaar van de akte) voorafgaat.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met het Woonloket (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Aanvragen via het gemeentelijk aanvraagformulier (terug te vinden op de website of verkrijgbaar bij het Woonloket).

De aanvrager heeft tot 9 maanden na de ondertekeningsdatum van de akte de tijd om een aanvraag in te dienen.

Premiebedrag

De premie bedraagt 5000,00 euro voor een woning en 3000,00 euro voor een appartement.

Contactinformatie

Woonloket
Marktstraat 55
1745 Opwijk
052 36 51 46
woonloket@opwijk.be

Van toepassing in:

 • Opwijk

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen

Werken

 • Zonneboiler
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • De hellingshoek ten opzichte van het horizontale vlak dient zich tussen 20.00 ° en 60.00 ° te bevinden.

  • De zonnepanelen mogen georiënteerd zijn naar het:
   • noorden
   • noordoosten
   • noordwesten
   • oosten
   • zuiden
   • zuidoosten
   • zuidwesten
   • westen
  • De zonnepanelen dienen geplaatst te worden volgens de regels van het goed vakmanschap, vastgelegd in de "leidraad voor de installatie van zonneboilers, technische voorlichting 212 van het WTCB".
   • ja
   • nee
  • De installatie dient gekeurd te worden volgens één van de volgende procedures:
   • de collector van de zonneboiler is getest door een onafhankelijk instituut volgens EN-12975 of DIN 4757
   • de zonneboiler heeft een systeemtest ondergaan volgens EN12976 of volgens ISO/DIS 9459
   • ja, de zonneboiler is getest en conform aan EN12977
   • de zonneboiler bezit een Solar KeyMark
   • de installatie werd niet getest
  • De collector dient een oppervlakte van 1.00 m² te hebben
  • Het zonneboilersysteem moet een garantie van 10.00 jaar hebben
  • De collector dient een garantie van minimaal 5.00 jaar te hebben
  • De andere onderdelen dienen een garantieperiode van minimaal 2.00 jaar te hebben: