Zilveren medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 19/02/2020

Voeren - aankooppremie

Beschrijving

De gemeente geeft een premie voor de aankoop van een appartement, woning of kavel.

Aanvraagvoorwaarden

De aanvragers van de premie zijn ten hoogste 35 jaar oud bij aanvraag van de premie.

Minstens één van de aanvragers is op datum van aanvraag minstens 10 jaar ingeschreven (geweest) in het bevolkingsregister van de gemeente Voeren.

De aanvragers hebben op het ogenblik van de aanvraag geen andere onroerende goederen in volle eigendom of in vruchtgebruik.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement of neem hiervoor contact op met de dienst Financiën (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

De aanvraag van de premie gebeurt via een document dat ter beschikking wordt gesteld door de gemeente Voeren.

Volgende documenten moeten worden bijgevoegd: een afschrift van de notariële akte (die niet ouder is dan één jaar), een attest van woonplaats met historiek en het kadastraal uittreksel van onroerende eigendommen.

Premiebedrag

De aankooppremie voor de aankoop van een bouwgrond of een woning bedraagt 2.000 euro.

De premie voor een appartement bedraagt 1.000 euro.

Contactinformatie

Gemeente Voeren
Dienst Financiën
Gemeenteplein 1
3798 Voeren
04 381 99 59
financien@devoor.be

Van toepassing in:

  • Voeren

Wie kan de premie aanvragen?

  • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

  • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)

Wanneer is de premie relevant?

  • een woning/gebouw kopen
  • een bouwgrond kopen