Zilveren medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 19/02/2020

Verlaagde verkooprechten bij ingrijpende energetische renovaties

Beschrijving

Als u er zich, bij de aankoop van uw enige eigen woning, toe verbindt om deze ingrijpend energetisch te renoveren, geniet u van een verlaagd tarief op de verkooprechten (registratierechten).

Aanvraagvoorwaarden

Naast de voorwaarden voor het verlaagd tarief voor de enige eigen woning (6 %), moet u bijkomend aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de koper verbindt er zich toe om ingrijpende energetische renovatiewerken uit te voeren;
 • binnen de vijf jaar na het verlijden van de aankoopakte wordt een energieprestatiecertificaat bouw bekomen;
 • de koper wordt op het adres van de gekochte woning ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister, binnen de vijf jaar na het verlijden van de aankoopakte.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de Vlaamse Belastingdienst (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

De notaris zorgt bij het verlijden van de authentieke akte dat het correcte tarief en de correcte verminderingen worden toegepast. Dit verlaagd tarief kan ook via teruggave worden genoten.

Spreek uw notaris aan over de geplande renovatie, zodat hij of zij dat opneemt in uw notariële akte.

Premiebedrag

Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het aanvullend verlaagd tarief bij ingrijpende energetische renovatie van de enige eigen woning bedraagt 5 procent. De datum van de authentieke koopakte wordt aanvaard om te genieten van dit verlaagde tarief in die situaties waarbij de verkoopsovereenkomsten al dateren van voor 1 januari 2020, maar de akte pas na die datum kan verleden worden.

Voor akten verleden voor 1 januari 2020 bedroeg het tarief 6 procent.

Contactinformatie

Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 Aalst
Telefoonnummer 1700 (gratis nummer)

U kan de Vlaamse Belastingdienst online contacteren via de optie 'Contacteer ons' van het digitaal loket..

Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen
 • een woning/gebouw verbouwen

Werken

 • Energie en/of water besparen
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Energiezuinige woning / passiefhuis / nul-energiewoning
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • De totale energievraag voor ruimteverwarming dient maximaal 15.00 kWh per geklimatiseerde vloeroppervlakte te bedragen
  • Bij een luchtdichtheidsproef van het passiefhuis (volgens NBN EN 13829) met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal dient het luchtverlies maximaal 60.00 % te bedragen van het volume van de woning per uur .
  • De woning die u bouwt dient een E-peil van maximaal [MAX] te hebben.
  • ?
   De passiefhuisstandaard is een kwaliteitsverklaring voor gebouwen afgeleverd door Passiefhuis-Platform vzw. Gebouwen die voldoen aan de passiefhuisstandaard hebben een brutoverbruik dat minder bedraagt dan 15 kWh per vierkante meter netto verwarmde vloeroppervlakte per jaar.
   De woning dient te voldoen aan de passiefhuisstandaard
   • ja
   • nee
  • De woning heeft na de werken een primair energieverbruik van maximaal 120.00 kWh/m²jaar
 • Verbouwen tot lage energiewoning / passiefhuis / nul-energiewoning
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.