Zilveren medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 19/02/2020

Vermindering van onroerende voorheffing als huurder

Beschrijving

Als huurder kan u ook recht hebben op een aantal verminderingen van onroerende voorheffing.

Aanvraagvoorwaarden

Wie een woning huurt, kan in aanmerking komen voor volgende verminderingen op de onroerende voorheffing:

- vermindering voor gezinsbijslaggerechtigde kinderen (minstens 2 gezinsbijslaggerechtigde kinderen gedomicilieerd op 1 januari);
- vermindering voor personen met een handicap (minstens 66% of 9 punten, gedomicilieerd op 1 januari).

Deze verminderingen worden toegekend in functie van de bewoner van het onroerend goed, ongeacht of die eigenaar of huurder is.

Omdat de huurder zelf geen onroerende voorheffing betaalt, zal de vermindering eerst toegekend worden aan de eigenaar (verhuurder). De vermindering wordt afgetrokken op het aanslagbiljet van de verhuurder.

Omdat het wel de huurder is die recht heeft op de vermindering, moet de verhuurder het bedrag ervan een keer per jaar verrekenen met de huurprijs of doorstorten aan de huurder. Als een vermindering voor de huurder toegekend wordt op het aanslagbiljet van de eigenaar, ontvangt de huurder een brief zodat hij weet dat de vermindering is toegekend en hoeveel die bedraagt.

Ook als de huurder de woning in de loop van het jaar heeft verlaten, blijft hij recht hebben op de vermindering voor dat jaar. Het is de huurder die op 1 januari van het aanslagjaar de woning bewoonde, die recht heeft op de vermindering, als hij aan alle voorwaarden voldoet. De eigenaar moet het bedrag van de verkregen vermindering dan doorstorten aan de voormalige huurder.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de Vlaamse Belastingdienst (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

De huurder moet één keer een aanvraag indienen. Daarna wordt elk jaar automatisch bekeken of de vermindering nog verder toegekend kan worden (zie website aanbieder).

Premiebedrag

U kunt het bedrag van de onroerende voorheffing en de vermindering online berekenen op de website van de Vlaamse Belastingdienst:

Bereken uw vermindering.

Contactinformatie

Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 Aalst
Telefoonnummer 1700 (gratis nummer)

U kan de Vlaamse Belastingdienst online contacteren via de optie 'Contacteer ons' van het digitaal loket..

U kunt ook terecht bij de loketten voor verkeersbelastingen en onroerende voorheffing.

Van toepassing in:

  • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

  • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

  • huurder

Wanneer is de premie relevant?

  • een woning huren