Zilveren medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 07/02/2020

VMSW - Huurwoning bij een sociaal verhuurkantoor (aanvragen 2020)

Beschrijving

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. SVK's geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen.

Aanvraagvoorwaarden

De volgende personen zijn kandidaat-huurders:

 • de toekomstig referentiehuurder;
 • en de persoon die met hem gehuwd is of die met hem wettelijk samenwoont of die zijn feitelijke partner is, op voorwaarde dat deze persoon deze sociale woning mee gaat bewonen.

Uw wilt in 2020 inschrijven?

Dan telt uw inkomen mee van het meest recente aanslagbiljet tot maximaal drie jaar terug (max. tot en met 2017).

Dit inkomen mag in 2020 niet hoger zijn dan:

 • 25.317 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste;
 • 27.438 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap;
 • 37.974 euro, verhoogd met 2.123 euro per persoon ten laste voor anderen.

Enkel het inkomen van de referentie-huurder en dat van de gehuwde, wettelijke samenwoner of feitelijke partner die de sociale woning mee gaat bewonen, telt mee voor de inkomensvoorwaarde. Het inkomen van meerderjarige kinderen of andere bijwoners wordt niet meer meegeteld voor de inkomensvoorwaarde.

Eigendomsvoorwaarde inzake onroerend goed in zowel binnen-als buitenland:

 • geen woning of perceel, bestemd voor woningbouw, volledig of gedeeltelijk in volle eigendom;
 • geen volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik op een woning of perceel, bestemd voor woningbouw;
 • geen woning die of perceel, bestemd voor woningbouw, dat volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal is gegeven;
 • geen woning die of perceel, bestemd voor woningbouw, dat hij volledig of gedeeltelijk zelf in vruchtgebruik heeft gegeven;
 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin zakelijke rechten als hierboven vermeld zijn ingebracht.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met een sociale woonorganisatie uit uw buurt:

Zoek een organisatie

 

Procedure

Inschrijving

Om u in te schrijven voor een huurwoning, neemt u best eerst telefonisch contact op met een Sociaal verhuurkantoor in de buurt waar u wilt wonen.

Wachtlijst

Na uw inschrijving komt u op een wachtlijst. Afhankelijk van uw situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. Informeer u hierover bij uw SVK. U mag zich wel bij verschillende sociale verhuurinstanties inschrijven.

Toewijzing

De toewijzing van een woning gebeurt volgens een speciaal toewijzingssysteem: niet de volgorde van inschrijving, maar het inkomen en de woonnood spelen de belangrijkste rol.

Documenten

U contacteert best vooraf het SVK waarbij u wilt huren. Zo weet u welke documenten u moet meebrengen om uw inschrijving in orde te brengen. Neem zeker uw identiteitskaart mee.

Premiebedrag

Als u akkoord gaat met de woning die u wordt aangeboden, sluit u een standaardhuurcontract voor 9 jaar af met het SVK. U betaalt aan het SVK een vaste huurprijs, die niet afhangt van uw inkomen.

Een SVK onderhandelt met de eigenaar van de woning, om een zo laag mogelijke huurprijs te verkrijgen. U betaalt aan het SVK dezelfde huurprijs, als het SVK aan de eigenaar. betaalt. Het SVK helpt u ook om een huursubsidie aan te vragen.

Contactinformatie

Voor informatie over het huren van een sociale woning, moet u contact nemen met een sociale woonorganisatie uit uw buurt:

Zoek een organisatie

Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • huurder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning huren