Zilveren medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 07/02/2020

Sociale huurwoning bij een sociale huisvestingsmaatschappij (aanvragen 2020)

Beschrijving

De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) verhuren momenteel zo'n 135.000 woningen aan personen met een bescheiden inkomen. Het aanbod varieert van studio's en appartementen tot woningen van 1 tot 5 slaapkamers. Indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u zich kandidaat stellen voor een sociale huurwoning.

Aanvraagvoorwaarden

De volgende personen zijn kandidaat-huurders:

 • de toekomstig referentiehuurder;
 • en de persoon die met hem gehuwd is of die met hem wettelijk samenwoont of die zijn feitelijke partner is, op voorwaarde dat deze persoon deze sociale woning mee gaat bewonen.

Uw wilt in 2020 inschrijven?

Dan telt uw inkomen mee van het meest recente aanslagbiljet tot maximaal drie jaar terug (max. tot en met 2017).

Dit inkomen mag in 2020 niet hoger zijn dan:

 • 25.317 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste;
 • 27.438 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap;
 • 37.974 euro, verhoogd met 2.123 euro per persoon ten laste voor anderen.

Enkel het inkomen van de referentie-huurder en dat van de gehuwde, wettelijke samenwoner of feitelijke partner die de sociale woning mee gaat bewonen, telt mee voor de inkomensvoorwaarde. Het inkomen van meerderjarige kinderen of andere bijwoners wordt niet meer meegeteld voor de inkomensvoorwaarde.

Eigendomsvoorwaarde inzake onroerend goed in zowel binnen-als buitenland:

 • geen woning of perceel, bestemd voor woningbouw, volledig of gedeeltelijk in volle eigendom;
 • geen volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik op een woning of perceel, bestemd voor woningbouw;
 • geen woning die of perceel, bestemd voor woningbouw, dat volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal is gegeven;
 • geen woning die of perceel, bestemd voor woningbouw, dat hij volledig of gedeeltelijk zelf in vruchtgebruik heeft gegeven;
 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin zakelijke rechten als hierboven vermeld zijn ingebracht.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met een sociale woonorganisatie uit uw buurt:

Zoek een organisatie

Procedure

Inschrijving

Om u in te schrijven voor een sociale huurwoning, neemt u best eerst telefonisch contact op met een SHM in de buurt waar u wilt wonen.

Wachtlijst

Na uw inschrijving komt u op een wachtlijst. Afhankelijk van uw situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. Informeer u hierover bij uw SHM. U mag zich wel bij verschillende sociale verhuurinstanties inschrijven.

Toewijzing

De toewijzing van een woning gebeurt steeds op basis van de datum van inschrijving, maar in sommige gevallen gelden bepaalde voorrangsregels.

Documenten

U contacteert best vooraf de SHM waarbij u wilt huren. Zo weet u welke documenten u moet meebrengen om uw inschrijving in orde te brengen. Neem zeker uw identiteitskaart mee.

Premiebedrag

De Vlaamse overheid bepaalt de huurprijs van een sociale huurwoning. Huurder en sociale verhuurder kunnen daar niet van afwijken. De huurprijs wordt berekend op basis van:

 • het inkomen;
 • de waarde van de woning (marktwaarde);
 • de gezinsgrootte;
 • eventuele energiecorrectie.

De prijs moet betaalbaar zijn, en is nooit hoger dan de prijs van een vergelijkbare woning op de private huurmarkt. Huurders die geen of amper een inkomen hebben betalen de minimale huurprijs.

Contactinformatie

Voor informatie over het huren van een sociale woning, moet u contact nemen met een sociale woonorganisatie uit uw buurt:

Zoek een organisatie

U kunt hiervoor ook terecht op het gratis nummer 1700 van de Vlaamse Infolijn.

Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • huurder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning huren