Zilveren medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 28/01/2020

Vlaamse Woonlening of de sociale lening bij de VMSW

Beschrijving

De Vlaamse Woonlening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) is een voordelig woonkrediet voor wie een bescheiden inkomen heeft en toch een eigen woning wil kopen in het Vlaamse Gewest. U kunt de Vlaamse woonlening krijgen voor:

- de aankoop van een woning of sociale koopwoning;
- het behoud van een woning na een scheiding;
- de renovatie, verbetering of aanpassing van een woning;
- de aankoop en renovatie van een woning.

Aanvraagvoorwaarden

Om een Vlaamse Woonlening te krijgen, moet de woning of bouwgrond in het Vlaamse Gewest liggen. U moet op de dag waarop u de dossierkosten van 100 euro betaalt, ook aan een aantal voorwaarden voldoen:

- uw leeftijd: u moet 18 jaar of ouder zijn en de lening moet volledig terugbetaald zijn in het jaar waarin de jongste ontlener 75 jaar wordt;
- uw eigendom: u en de personen met wie u de lening aanvraagt, mogen geen andere woning, bouwgrond of kavel volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, erfpacht, opstalrecht of vruchtgebruik hebben (in uitzonderlijke gevallen zoals bij erfenis van een deel van een eigendom krijgt u wel een jaar tijd om hieraan te voldoen);
- uw verblijf in België: u moet kunnen aantonen dat u langdurig in België mag verblijven;
- uw inkomen (details zie website);
- uw financiële draagkracht.

Op die datum (de referentiedatum) wordt ook de rentevoet van de lening vastgelegd.

De geschatte verkoopwaarde van de woning of bouwgrond mag niet hoger liggen dan vooraf bepaalde maximumbedragen. Een schatter van de VMSW zal die inschatting maken. Voor een aantal steden en gemeenten zijn de maximumbedragen hoger dan elders in Vlaanderen.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met een sociale woonorganisatie uit uw buurt:

Zoek een organisatie

Procedure

Om u in te schrijven voor de Vlaamse woonlening, maakt u een afspraak met een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) die de Vlaamse woonlening verstrekt.

Als u langsgaat bij een SHM, moet u volgende documenten meebrengen:

- uw identiteitskaart;
- uw laatst beschikbare aanslagbiljet;
- alle bewijsstukken in verband met uw huidige inkomen en dat van de personen die mee het krediet aangaan (zes laatste inkomensfiches).

Premiebedrag

Het bedrag dat u kunt lenen, verschilt naargelang de activiteit waarvoor u leent. Er wordt nooit meer geleend dan 100% van de door de VMSW geschatte verkoopwaarde van het goed. Er wordt ook nooit meer geleend dan de prijs van de verrichting (bv. de aankoopprijs van de woning, de kostprijs van de werken, ...).

De rentevoet wordt berekend op basis van:

- het netto belastbare inkomen;
- het aantal personen ten laste;
- de ligging van de woning of het appartement.

De rentevoet bedraagt minimaal 2%.

De standaardduurtijd van de lening is 25 jaar, maar afhankelijk van uw inkomsten is deze termijn verlengbaar tot maximaal 30 jaar.

Neem voor meer informatie contact op met een sociale huisvestingsmaatschappij in uw buurt.

Contactinformatie

Voor informatie over de Vlaamse Woonlening, moet u contact nemen met een sociale woonorganisatie uit uw buurt:

Zoek een organisatie

U kunt hiervoor ook terecht op het gratis nummer 1700 van de Vlaamse Infolijn.

Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen
 • een woning/gebouw verbouwen

Werken

 • Energie en/of water besparen
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Plaatsen / Vervangen / Verbeteren (tijdens bouw of renovatiewerken)
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Verbouwen tot lage energiewoning / passiefhuis / nul-energiewoning
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Aanpassingswerken voor ouderen of personen met een handicap
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Veiliger maken
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.