Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 29/03/2017

Vlaams Woningfonds - woonkrediet

Beschrijving

Wilt u een woning kopen en hebt u een bescheiden inkomen? Dan kunt u misschien rekenen op een woonkrediet van het Vlaams Woningfonds. Het Vlaams Woningfonds kent sociale hypothecaire kredieten toe aan gezinnen en alleenstaanden met een bescheiden inkomen voor:

- de aankoop van een woning of sociale koopwoning;
- het behoud van een woning (bv. na een echtscheiding of beëindiging van samenwoning);
- de renovatie, verbetering of aanpassing van een woning;
- de aankoop en renovatie van een woning;
- het behoud en renovatie van een woning (bv. na een echtscheiding of beëindiging van samenwoning).

Aanvraagvoorwaarden

Om een woonkrediet te krijgen moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

- de woning moet in het Vlaamse Gewest liggen;
- de vastgestelde maximumgrenzen inzake verkoopwaarde mogen niet overschreden worden;
- uw geïndexeerd inkomen mag een bepaald maximumbedrag niet overschrijden;
- u moet voldoen aan de voorwaarde betreffende eigendomsbezit;
- u moet voldoende solvabel zijn om het woonkrediet te kunnen afbetalen.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met het Vlaams Woningfonds (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Voor het aangaan van een lening maakt u telefonisch een afspraak in een van de provinciale kantoren van het Vlaams Woningfonds (zie contactgegevens aanbieder) of online (zie website aanbieder).

Als u langsgaat bij de provinciale dienst is het nuttig volgende documenten mee te brengen:

- uw identiteitskaart;
- alle bewijsstukken in verband met uw huidige inkomen en dat van de personen die mee het krediet aangaan (bewijsstukken voor inkomsten van de laatste 6 maanden);
- de gegevens van de aan te kopen woning en/of kostprijsraming van de uit te voeren werken.

Premiebedrag

Er wordt een krediet toegekend tot 100% van de aankoopprijs (incl. btw, registratiebelasting en notariskosten) of de waarde van de beleende woning en/of renovatiewerken.

De rentevoet bedraagt momenteel 2% en dit ongeacht het aantal personen ten laste, het inkomen en de ligging van de woning.

Neem voor meer informatie contact op met een provinciale afdeling van het Vlaams Woningfonds (zie contactgegevens aanbieder).

Contactinformatie

Het Vlaams Woningfonds heeft kantoren in elke provincie en organiseert ook lokale zitdagen in heel wat steden:

Contactpagina Vlaams Woningfonds

Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen
 • een woning/gebouw verbouwen

Werken

 • Plaatsen / Vervangen / Verbeteren (tijdens bouw of renovatiewerken)
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.