Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 14/03/2018

Linkebeek - gemeentelijke premie bij het aankopen of bouwen van een middelgrote woning

Beschrijving

Als u een middelgrote woning koopt of bouwt, kunt u bij de gemeente een premie aanvragen.

Aanvraagvoorwaarden

U moet ten minste één jaar in België verblijven op de datum van de aanvraag.

U mag geen andere woning bezitten.

U moet de woning ten minste 10 jaar zelf bewonen.

De verkoopswaarde mag niet hoger liggen dan de door het Gewest vastgestelde bedragen (deze bedragen variëren naargelang het gaat om een aankoop of een bouw).

Voor alle details over de voorwaarden neem contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

De aanvraag moet per aangetekende brief ingediend worden bij het gemeentebestuur, binnen de zes maanden na het betrekken van de woning en de inschrijving in het bevolkingsregister.

Premiebedrag

De premie is variabel in functie van de gezinssamenstelling. Meer info bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Contactinformatie

Dienst ruimtelijke ordening
Gemeenteplein 2
1630 Linkebeek
02 383 09 42
grondgebiedzaken@linkebeek.be

Van toepassing in:

 • Linkebeek

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen
 • een woning/gebouw bouwen