Diamanten medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 09/12/2020

Netbeheerder - premie voor nieuwe beglazing

Beschrijving

Als u in een bestaande woning of appartement hoogrendementsbeglazing laat plaatsen, dan kunt u daarvoor een premie krijgen van uw netbeheerder.

Aanvraagvoorwaarden

Deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest

 • die vóór 1/1/2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet;
 • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1/1/2006, maar die pas na 1/1/2006 werden aangesloten.

De premie geldt niet voor de volledige herbouw van woningen, want dit wordt beschouwd als nieuwbouw.

Beglazing in nieuw aangebouwde deelconstructies, komt wel in aanmerking.

De datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar u een premie kunt aanvragen. Hebt u meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur. Groepeer alle facturen in één aanvraag.

Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Enkel facturen (ook voorschotfacturen) die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking.

De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of proforma factuur) voor de levering en plaatsing van de beglazing met vermelding van het merk, het type, het aantal m² en de U-waarde.

Ook een huurder kan deze premie aanvragen (als de factuur dan op naam van de huurder staat).

Beglazing van veranda’s komt niet in aanmerking.

De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer.

Het hoogrendementsglas moet een U-waarde (de U-waarde geeft de warmtedoorgang van het glas weer) hebben van maximaal 1,0 W/m²K (Watt per vierkante meter Kelvin).

Op de afstandshouder tussen de glasbladen moet er een markering zijn waarmee de energieprestatie van de beglazing kan worden vastgesteld.

Transparante kunststofplaten (polycarbonaat) en lichtkoepels komen ook in aanmerking als de U-waarde maximaal 1,0 W/m²K bedraagt.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de netbeheerder Fluvius (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Vraag de premie online aan (zie website aanbieder) of op papier via het aanvraagformulier (te downloaden op de website of verkrijgbaar in de klantenkantoren van Fluvius).

Als u de aanvraag volledig online indient, ontvangt u vaak al binnen de maand het bedrag op uw rekening. Bij een aanvraag op papier kan de verwerking tot 2 maanden duren.

Premiebedrag

Datum eindfactuur tussen 1/01/2019 en 31/12/2019: 10 euro per m².

Datum eindfactuur tussen 1/01/2020 en 31/12/2020: 8 euro per m².

Datum eindfactuur tussen 1/01/2021 en 31/12/2022: 16 euro per m² (24 euro per m² voor klanten met 'uitsluitend nachttarief').

Voor beschermde afnemers bedraagt de premie 56 euro per m², waarbij de premie maximaal 40% van de factuur (incl. btw) is (geen verhoging voor 'uitsluitend nachttarief).

Contactinformatie

Fluvius
Brusselsesteenweg 199
9090 Melle
078 35 35 34 (zonaal tarief)
Alle contactmogelijkheden

Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren
 • Bedrijven
 • Landbouwers/tuinbouwers
 • OCMW's
 • Scholen
 • Verenigingen

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder
 • bedrijf
 • vereniging
 • instelling
 • school
 • OCMW
 • landbouwer/tuinbouwer

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw verbouwen

Werken

 • Hoogrendementsglas
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • ?
   De u-waarde is de warmtedoorgangscoefficiënt en duidt het verhoogde thermische comfort weer. Deze waarde geeft het warmteverlies per seconde, per vierkante meter en per graad temperatuurverschil tussen binnen en buiten aan. Hoe lager deze U-waarde, hoe lager het warmteverlies en dus hoe hoger de temperatuur aan de binnenzijde van het glas.
   De u-waarde van de superisolerende beglazing mag maximaal [MAX W/m²K] zijn.
  • ?
   De u-waarde is de warmtedoorgangscoefficiënt en duidt het verhoogde thermische comfort weer. Deze waarde geeft het warmteverlies per seconde, per vierkante meter en per graad temperatuurverschil tussen binnen en buiten aan. Hoe lager deze U-waarde, hoe lager het warmteverlies en dus hoe hoger de temperatuur aan de binnenzijde van het glas. Het is belangrijk dat uw geregistreerde aannemer schriftelijk bevestigt op de factuur dat de u-waarde voor beglazing en raamwerk maximaal 2,0 W/m².K is.
   De u-waarde van de superisolerende beglazing en raamwerk mag maximaal [MAX W/m².K] bedragen.