Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 02/10/2019

Geel - aanmoedigingspremie verhuurders sociaal verhuurkantoor

Beschrijving

De stad Geel moedigt verhuurders die hun woning ter beschikking stellen via het Sociaal Verhuurkantoor aan met een premie.

Aanvraagvoorwaarden

De verhuurder verhuurt de woning voor de eerste keer aan het sociaal verhuurkantoor voor een periode van 9 jaar. Als de verhuurder het huurcontract vroegtijdig beëindigt binnen een periode van 5 jaar na ondertekening van het huurcontract, betaalt hij het volledige bedrag van de premie terug.

De premie kan door dezelfde verhuurder voor eenzelfde woning een tweede maal aangevraagd worden als de verhuurder een nieuw huurcontract afsluit met het sociaal verhuurkantoor voor een periode van 9 jaar.

Als de verhuurder voor de eerste keer verhuurt aan het sociaal verhuurkantoor voor een periode van 3 jaar, wordt slechts een derde van de premie uitgekeerd. Als dit 3-jarig huurcontract nadien met 9 jaar verlengd wordt, kan de verhuurder nadien voor deze woning een tweede maal de premie aanvragen.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de dienst Grondgebonden Zaken (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

De verhuurder vult het online aanvraagformulier in, dit uiterlijk 2 maanden na ondertekening van het huurcontract.

Premiebedrag

Afhankelijk van het type woning wordt een premie uitgekeerd tussen 1 200 en 2 000 euro (zie website of reglement).

Contactinformatie

Contactcentrum grondgebonden zaken
Werft 20
2440 Geel
014 56 62 50
grondgebondenzaken@geel.be

Van toepassing in:

 • Geel

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-verhuurder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning huren

Werken

 • Isoleren
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Hoogrendementsglas
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • ?
   De u-waarde is de warmtedoorgangscoefficiënt en duidt het verhoogde thermische comfort weer. Deze waarde geeft het warmteverlies per seconde, per vierkante meter en per graad temperatuurverschil tussen binnen en buiten aan. Hoe lager deze U-waarde, hoe lager het warmteverlies en dus hoe hoger de temperatuur aan de binnenzijde van het glas.
   De u-waarde van de superisolerende beglazing mag maximaal 1.30 W/m²K zijn.
  • ?
   De u-waarde is de warmtedoorgangscoefficiënt en duidt het verhoogde thermische comfort weer. Deze waarde geeft het warmteverlies per seconde, per vierkante meter en per graad temperatuurverschil tussen binnen en buiten aan. Hoe lager deze U-waarde, hoe lager het warmteverlies en dus hoe hoger de temperatuur aan de binnenzijde van het glas. Het is belangrijk dat uw geregistreerde aannemer schriftelijk bevestigt op de factuur dat de u-waarde voor beglazing en raamwerk maximaal 2,0 W/m².K is.
   De u-waarde van de superisolerende beglazing en raamwerk mag maximaal 2.00 W/m².K bedragen.
 • Besparen op verwarming
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Buitenschrijnwerk
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Dak
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Elektriciteit
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • ?
   De gehele elektrische installatie moet conform het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI, KB 10/03/1981 en latere wijzigingen) zijn, de technische voorschriften van de distributienetbeheerder en van Synergrid (federatie van netbeheerders elektriciteit en aardgas).
   Een positief keuringsverslag door een erkend organisme dient te worden afgeleverd.
   • ja
   • nee
 • Sanitair
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Centrale verwarming installeren
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Vochtbestrijdingswerken
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • De vochtbestrijdingswerken dienen op de volgende professionele manier te worden uitgevoerd:
   • vakkundige injectie
   • onderkapping van de woning
   • bekuiping van de kelder
   • op een andere manier
  • Het gekozen systeem dient te voldoen aan de voorschriften van de technische voorlichtingsnota van het WTCB TV 162 “Procédés voor de behandeling van metselwerk tegen opstijgend vocht”.
   • ja
   • nee
  • ?
   De garantietermijn dient minstens 10 jaar te zijn voor enkele vochtbestrijdingspremies
   Er dient een garantiebewijs van goede waterdichtheid van tenminste 10.00 jaar te worden afgeleverd door de aannemer