Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 14/08/2019

Lokeren - premies voor ondernemers

Beschrijving

De stad Lokeren verleent volgende premies voor ondernemers:

- toegankelijkheidspremie;
- verfraaiingspremie voorgevel handelspand;
- herontwikkeling leegstaand handelspand.

Aanvraagvoorwaarden

Toegankelijkheidspremie: voor het beter toegankelijk maken van handelspanden voor rolstoelgebruikers en minder mobiele personen.

Verfraaiingspremie voorgevel handelspand: voor het verfraaien van de voorgevel van handelspanden.

Herontwikkeling leegstaand handelspand: voor de herontwikkeling en ingebruikname van leegstaande handelspanden.

Voor alle details over deze premies, neem contact op met de dienst Dienst Economie (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Aanvragen via het gemeentelijk aanvraagformulier (terug te vinden op de website of verkrijgbaar bij de dienst Dienst Economie).

Premiebedrag

Voor alle details over deze premies, neem contact op met de dienst Dienst Economie (zie contactgegevens aanbieder).

Contactinformatie

Dienst Economie
Administratief centrum
Eerste verdieping
Groentemarkt 1
9160 Lokeren
09 340 94 32
economie@lokeren.be

Van toepassing in:

 • Lokeren

Wie kan de premie aanvragen?

 • Bedrijven

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning huren
 • een woning/gebouw verbouwen

Werken

 • Toegankelijker maken voor ouderen of personen met een handicap
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Inrichten handelszaak
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Gevel
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • De gevel(s) die worden gerenoveerd dienen zichtbaar te zijn vanop het openbaar domein
   • ja
   • nee