Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 28/06/2016

Oostende - terugbetaling gemeentelijke opcentiemen

Beschrijving

Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop en de verbouwing van een eerste en enige woning op het grondgebied van Oostende, wordt de mogelijkheid gecreëerd voor de kopers om gedurende drie jaar de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing terugbetaald te krijgen.

Aanvraagvoorwaarden

Om op deze terugbetaling aanspraak te kunnen maken moeten de aanvragers een bestaande woning geen nieuwbouwwoning of sleutel-op-de-deurwoning) aankopen en verbouwen.

Deze terugbetaling van gemeentelijke opcentiemen is cumuleerbaar met de stedelijke premie voor de verwerving van een eerste woning in zoverre de aanvragers aan de voorwaarden voldoen,maar is niet cumuleerbaar met de stedelijke premie voor de renovatie van huurwoningen.

Het huis, appartement of studio bestemd voor het huisvesten van één gezin is gelegen op het grondgebied van Oostende. De woning moet als hoofdverblijfplaats door het gezin gebruikt worden. Kamers die vallen onder het Vlaamse Kamerdecreet en de stedelijke Verordening op de kamers komen niet in aanmerking voor de toepassing van dit Reglement.

Het moet gaan om een verwerving onder bezwarende titel. Een schenking of erfenis komt niet in aanmerking.

De woning wordt gebruikt als hoofdverblijfplaats. De datum van inschrijving in het bevolkinsgregister geldt als aanvangsdatum van de permanente bewoning.

Het bedrag van de verbouwingswerken moet minimaal 10.000,00 euro bedragen (exclusief BTW) en moet bewezen worden aan de hand van gedetailleerde facturen van de uitgevoerde werken en/of aangekochte materialen waarop duidelijk het werfadres vermeld staat. Kassatickets worden niet als bewijsstuk aanvaard.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de dienst Wonen (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Aanvragen via het gemeentelijk aanvraagformulier (terug te vinden op de website of verkrijgbaar bij de dienst Wonen).

Premiebedrag

Deze terugbetaling van gemeentelijke opcentiemen op de onroerdende voorheffing, gedurende drie jaar.

Contactinformatie

Dienst Wonen
Stad Oostende
Vindictivelaan 1
8400 Oostende
059 25 85 60
wonen@oostende.be

Van toepassing in:

 • Oostende

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen

Werken

 • Gevel
  • De premie moet minstens 1 maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De gevel(s) die worden gerenoveerd dienen zichtbaar te zijn vanop het openbaar domein
   • ja
   • nee