Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 28/06/2016

Oostende - premie voor voor verwerving/kopen eerste woning

Beschrijving

Om jonge gezinnen met beperkte financiële mogelijkheden te ondersteunen in de aankoop van een eerste en enige woning op het grondgebied van Oostende, wordt een premie toegekend die bedoeld is als tussenkomst in de aankoopkosten voor de particuliere personen die op het grondgebied van Oostende een woning aankopen.

Aanvraagvoorwaarden

Premie in de vorm van een tussenkomst in de aankoopkosten voor een bestaande woning (geen nieuwbouw!) of een nieuw te bouwen sociale koopwoning.

Voor alleenstaanden of voor feitelijk of wettelijk samenwonenden (met of zonder gezinslast) met beperkte financiële mogelijkheden die een eerste en enige woning in Oostende aankopen.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de dienst Wonen (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Aanvragen via het gemeentelijk aanvraagformulier (terug te vinden op de website of verkrijgbaar bij de dienst Wonen).

Premiebedrag

De premie bedraagt 5000,00 euro en wordt uitbetaald als blijkt dat aan alle voorwaarden uit het reglement is voldaan.

Contactinformatie

Dienst Wonen
Stad Oostende
Vindictivelaan 1
8400 Oostende
059 25 85 60
wonen@oostende.be

Van toepassing in:

 • Oostende

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen

Werken

 • Gevel
  • De premie moet minstens 1 maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De gevel(s) die worden gerenoveerd dienen zichtbaar te zijn vanop het openbaar domein
   • ja
   • nee