Gouden Medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 19/02/2020

Sociale lening bij een erkende kredietmaatschappij

Beschrijving

De Vlaamse regering erkent momenteel 15 kredietmaatschappijen. Deze erkende kredietmaatschappijen kennen sociale leningen toe voor het kopen, bouwen, renoveren of behouden van een bescheiden woning.

Aanvraagvoorwaarden

De woning (of het huis of appartement) moet bescheiden zijn:

- ofwel de maximale geschatte waarde niet overtreffen vermeld op de pagina "maximale waarde";
- ofwel gebouwd en verkocht worden door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, een sociale huisvestingsmaatschappij of het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen.

Het moet gaan om de enige woning van de lener(s); de lener mag dus nog geen andere woning bezitten (noch in volle eigendom, noch volledig in vruchtgebruik).

De lener(s) moet(en) de volle eigendom bezitten van de woning waarvoor geleend wordt.

De lener(s) moet(en) de woning zelf bewonen (beperkt gebruik voor beroepsdoeleinden is toegelaten, maar geen handelsactiviteit).

Belangrijk : er is geen bovengrens op het inkomen, zoals vaak ten onrechte wordt gedacht, en geen beperking inzake kadastraal inkomen.

Bekijk alle details over de voorwaarden op de website van de vzw Sociaal Woonkrediet of neem hiervoor contact op met een erkende kredietmaatschappij (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Neem voor meer informatie over de procedure contact op met een erkende kredietmaatschappij.

Premiebedrag

Voornaamste voordelen:

- tot 100% lenen zonder verhoging rentevoet, dankzij de gewestwaarborg;
- geen bovengrens op het inkomen of beperking inzake het kadastraal inkomen van de woning;
- voordelige hoofdzakelijk vaste rentevoeten;
- mogelijk geen dossierkosten, tenzij anders vermeld in de prospectus en het aanvraagformulier;
- beperkte schattingskosten;
- premie van de schuldsaldoverzekering kan mee ontleend worden onder bepaalde voorwaarden;
- slechts de helft van het ereloon van de notaris voor de leningsakte;
- mogelijkheid tot vermindering van het ereloon van de notaris voor de aankoopakte met € 250;
- mogelijkheid tot gratis "verzekering gewaarborgd wonen".

Raadpleeg de kredietmaatschappijen voor alle exacte bedragen en voorwaarden. De adressen en contactgegevens van deze erkende kredietmaatschappijen vindt u op de website van vzw Sociaal Woonkrediet.

Contactinformatie

Neem voor meer informatie over de voorwaarden en de procedure contact op met een erkende kredietmaatschappij.

Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen
 • een woning/gebouw bouwen
 • een woning/gebouw verbouwen

Werken

 • Energie en/of water besparen
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Plaatsen / Vervangen / Verbeteren (tijdens bouw of renovatiewerken)
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Uitbreidingswerken (zodat woning groot genoeg is voor inwoners)
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Veiliger maken
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.