Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 28/06/2016

Ieper - premie voor aankoop van een sociale woning

Beschrijving

Personen die een sociale woning hebben aangekocht bij een erkende sociale huisvestingsmaatschappij komen in aanmerking voor deze premie.

Aanvraagvoorwaarden

Een bewijs voorleggen dat voldaan werd aan de voorwaarden om een sociale woning te kopen door het voorleggen van een voor eensluidend verklaarde kopie van de aankoopakte van de woning.

Op datum van de eenzijdige belofte tot aankoop, voldoen aan de inkomensvoorwaarde bepaald door het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode.

De bedragen zijn gekoppeld aan de gezondheidsindex van december 2005 en worden jaarlijks aangepast.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de dienst Wonen (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Aanvragen binnen het jaar na de datum van het verlijden van de aankoopakte via het gemeentelijk aanvraagformulier (terug te vinden op de website of verkrijgbaar bij de dienst Wonen).

Premiebedrag

De premie bedraagt 1.000 EUR te verhogen met 125 EUR per persoon ten laste.

Contactinformatie

Wonen
Ter Waarde 1
8900 Ieper
057 45 17 73
wonen@ieper.be

Van toepassing in:

  • Ieper

Wie kan de premie aanvragen?

  • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

  • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)

Wanneer is de premie relevant?

  • een woning/gebouw kopen