Zilveren medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 22/01/2019

Vlaamse huurpremie (inkomensgrenzen 2019)

Beschrijving

Huurpremie voor wie al minstens 4 jaar ingeschreven is op de wachtlijst voor een sociale huurwoning.

Aanvraagvoorwaarden

Gezinnen met een heel laag inkomen die al 4 jaar of langer wachten op een sociale woning en een private huurwoning huren met een huurcontract, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie.

Ontvangt u al een huursubsidie? Dan kunt u toch de huurpremie aanvragen. Als u ook voor de huurpremie in aanmerking komt, stopt uw huursubsidie en krijgt u de huurpremie.

U moet een woning huren:

- met een huurcontract op uw naam;
- als hoofdverblijfplaats;
- in het Vlaamse Gewest;
- die conform de woonnormen is: de woning mag geen veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden (bv. elektriciteits- en gasaansluiting moet veilig zijn, er mogen geen serieuze vochtproblemen zijn).

De maximale huurprijs (zonder bijkomende kosten) mag niet hoger zijn dan 610 euro (opgelet: voor een aantal gemeenten is de maximale huurprijs 671 euro). Daar mag u 76,25 euro bijtellen per persoon ten laste (kind of persoon met een erkende handicap), tot maximaal 4 personen. Opgelet: wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.

U moet minimum 4 jaar ononderbroken ingeschreven zijn bij een SHM die werkzaam is in de gemeente waar u woont (= domiciliemaatschappij).

Als u verhuist naar een nieuwe huurwoning, moet u zich ten laatste 3 weken voor uw verhuis inschrijven bij een SHM in uw nieuwe woonplaats. Let er op dat u zich pas uitschrijft bij uw vorige maatschappij nadat u zich al hebt ingeschreven bij uw nieuwe maatschappij. Er mag geen onderbreking tussen zitten, anders hebt u geen recht meer op een huurpremie.

Uw gezamenlijk jaarinkomen, zoals gekend bij de SHM, mag maximaal 18.240 euro bedragen, te verhogen met 1.630 euro per persoon ten laste. Opgelet: wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.

In volgende gevallen krijgt u geen huurpremie:

- als u één keer een sociale woning (van een SHM) hebt geweigerd (tenzij dat als een terechte weigering wordt erkend);
- als u al in een sociale woning van een SHM, OCMW of gemeente woont (een woning huren bij een Sociaal verhuurkantoor (SVK) valt onder de private markt, dan kunt u wel een huurpremie krijgen);
- als u een woning huurt van uw vader, moeder, grootvader, grootmoeder, broer of zus als die op hetzelfde adres woont;
- als uw huurpremie werd stopgezet.

Als u gaat verhuizen en u hebt de adreswijziging gemeld aan uw SHM, dan wordt de huurpremie tijdelijk stopgezet. U ontvangt binnen de week een nieuw aanvraagformulier voor de huurpremie op uw nieuw adres als u aan de belangrijkste voorwaarden voldoet. Stuur dit formulier op, samen met een kopie van uw nieuwe huurcontract.

- Als u aan alle voorwaarden voldoet ontvangt u opnieuw een huurpremie. De uitbetaling van de oude en de nieuwe premie verloopt normaal gezien aansluitend.
- Voldoet u niet aan alle voorwaarden, dan wordt de huurpremie definitief stopgezet.

Als u verhuist naar een woning die u hebt gekocht, dan hebt u geen recht meer op de huurpremie en wordt de premie definitief stopgezet.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de Vlaamse infolijn (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Zodra u in aanmerking komt voor een huurpremie, op basis van de gegevens van de Sociale Huurmaatschappij (wachttijd en inkomen), zal Wonen-Vlaanderen u automatisch een 'gepersonaliseerd aanvraagformulier' opsturen met een gele sticker.

U stuurt het ingevulde formulier terug, samen met een kopie van het huurcontract op uw naam. Het adres staat bovenaan op het aanvraagformulier vermeld.

Als uw dossier volledig is, ontvangt u binnen de 2 maanden de beslissing of u een huurpremie krijgt.

Als uw dossier niet volledig is, ontvangt u binnen de maand een bericht. U moet dan binnen de 6 maanden de ontbrekende documenten opsturen. Zo niet wordt uw aanvraag stopgezet.

De huurpremie wordt steeds uitbetaald tussen de 15de en 21ste dag van de maand. Zolang u aan de voorwaarden voldoet, behoudt u de huurpremie. U bent wel verplicht om elke wijziging van uw adres of gezinssituatie te melden aan uw Sociale Huurmaatschappij.

Premiebedrag

De huurpremie bedraagt 1/3 van de huurprijs van uw woning:

- tot een maximum van 130,89 euro. Daarbij komt nog 21,82 euro per persoon ten laste.
- in een aantal gemeenten is het maximale premiebedrag 143,98 euro, te vermeerderen met 24,00 euro per persoon ten laste.

Opgelet: wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.

De huurpremie wordt jaarlijks geïndexeerd in januari.Contactinformatie

Vlaamse infolijn: 1700 (gratis nummer van de Vlaamse overheid)

Van toepassing in:

  • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

  • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

  • huurder

Wanneer is de premie relevant?

  • een woning huren