Zilveren medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 04/01/2019

Verlaagde registratierechten bij ingrijpende energetische renovaties

Beschrijving

Bij de aankoop van de gezinswoning kan een aanvullend verlaagd tarief toegekend worden als de woning ingrijpend energetisch gerenoveerd wordt.

Aanvraagvoorwaarden

Aankoop door een natuurlijk persoon: de aankoop moet gebeuren door een of meerdere natuurlijke personen samen en gelijktijdig; aankopen door rechtspersonen zijn dus uitgesloten.

Aankoop van de enige gezinswoning die nadien ingrijpend energetisch wordt gerenoveerd. Binnen een termijn van vijf jaar na het verlijden van de aankoopakte wordt een energieprestatiecertificaat bouw bekomen waaruit blijkt dat de renovatiewerken die uitgevoerd zijn betrekking hebben op zo'n ingrijpende energetische renovatie.

Aankoop van de hele volle eigendom; de aankoop van een onverdeeld deel van een woning, of enkel van de blote eigendom of vruchtgebruik bijvoorbeeld volstaat dus niet.

Het moet gaan om een zuivere aankoop; ruil of onttrekking aan een vennootschap komen dus niet in aanmerking.

De koper wordt op het adres van de gekochte woning ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister, binnen de vijf jaar na het verlijden van de aankoopakte.

Als de koper op het moment van de aankoop nog eigenaar is van een andere woning of bouwgrond, kan hij in de volgende gevallen toch onmiddellijk het gunsttarief bekomen:

- als hij zich er toe verbindt om het onroerend goed uiterlijk een jaar na de datum van de akte van verkrijging volledig en ten bezwarende titel te vervreemden en hij aantoont dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen die vervreemding en de verkrijging van de nieuwe woning;
- als het onroerend goed uiterlijk een jaar na de datum van de notariële akte van verkrijging, minnelijk of gedwongen, wordt onteigend.

Een ingrijpende energetische renovatie, kortweg IER, is een renovatie waarbij minstens de opwekker voor verwarming of koeling volledig vervangen wordt én minstens 75% van de buitenschil wordt (na)geïsoleerd. Daarnaast plaatst u ook een ventilatiesysteem en een hernieuwbare energietechniek. De volledige definitie van IER vindt u op energiesparen.be.

Let op! Om te bewijzen dat het effectief om een IER gaat, moet u voor de start van de werken een bouwaanvraag of melding indienen. Na afloop van de werken toont het EPC-bouw aan dat u ingrijpend energetisch renoveerde. Als u ingrijpende werken doet, maar geen bouwaanvraag of melding indient, komt u niet in aanmerking voor de vermindering.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de Vlaamse Belastingdienst (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Spreek uw notaris aan over de geplande renovatie, zodat hij of zij dat opneemt in uw notariële akte.

Premiebedrag

De koper van een gezinswoning moet slechts 6% registratierechten op de aankoopsom betalen als aan de voorwaarden voldaan wordt.

Contactinformatie

Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 Aalst
Gratis infonummer 1700
of via het contactformulier.

Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen
 • een woning/gebouw verbouwen

Werken

 • Energie en/of water besparen
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Energiezuinige woning / passiefhuis / nul-energiewoning
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
  • De totale energievraag voor ruimteverwarming dient maximaal 15.00 kWh per geklimatiseerde vloeroppervlakte te bedragen
  • Bij een luchtdichtheidsproef van het passiefhuis (volgens NBN EN 13829) met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal dient het luchtverlies maximaal 60.00 % te bedragen van het volume van de woning per uur .
  • De woning die u bouwt dient een E-peil van maximaal [MAX] te hebben.
  • ?
   De passiefhuisstandaard is een kwaliteitsverklaring voor gebouwen afgeleverd door Passiefhuis-Platform vzw. Gebouwen die voldoen aan de passiefhuisstandaard hebben een brutoverbruik dat minder bedraagt dan 15 kWh per vierkante meter netto verwarmde vloeroppervlakte per jaar.
   De woning dient te voldoen aan de passiefhuisstandaard
   • ja
   • nee
  • De woning heeft na de werken een primair energieverbruik van maximaal 120.00 kWh/m²jaar
 • Verbouwen tot lage energiewoning / passiefhuis / nul-energiewoning
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.