Zilveren medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 17/01/2019

VMSW - Huurwoning bij een sociaal verhuurkantoor (inkomensgrenzen 2019)

Beschrijving

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. SVK's geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen.

Aanvraagvoorwaarden

U bent 18 jaar of ouder.

U wilt u in 2019 inschrijven? Dan telt uw inkomen van 2016 en wordt het geïndexeerd naar vandaag.

Dit inkomen mag in 2019 niet hoger zijn dan:

- 24.852 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste;
- 26.934 euro als u een alleenstaande gehandicapte bent;
- 37.276 euro in alle andere gevallen, plus 2.084 euro per persoon ten laste.

U kunt in dat geval ook inschrijven als:

- uw inkomen in 2016 hoger was dan de maximumgrens, maar sindsdien veel lager is;
- u in 2016 geen inkomen had maar het jaar erna wel;
- u geen inkomen had tussen 2016 en vandaag.

Het inkomen van sommige meerderjarige gezinsleden wordt niet meegeteld. Bijvoorbeeld dat van een ongehuwd kind dat altijd bij het gezin heeft gewoond.

U mag geen woning of perceel bestemd voor woningbouw, gedeeltelijk of volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met een sociale woonorganisatie uit uw buurt:

Zoek een organisatie

Procedure

Inschrijving

Om u in te schrijven voor een huurwoning, neemt u best eerst telefonisch contact op met een Sociaal verhuurkantoor in de buurt waar u wilt wonen.

Wachtlijst

Na uw inschrijving komt u op een wachtlijst. Afhankelijk van uw situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. Informeer u hierover bij uw SVK. U mag zich wel bij verschillende sociale verhuurinstanties inschrijven.

Toewijzing

De toewijzing van een woning gebeurt volgens een speciaal toewijzingssysteem: niet de volgorde van inschrijving, maar het inkomen en de woonnood spelen de belangrijkste rol.

Documenten

U contacteert best vooraf het SVK waarbij u wilt huren. Zo weet u welke documenten u moet meebrengen om uw inschrijving in orde te brengen. Neem zeker uw identiteitskaart mee.

Premiebedrag

Als u akkoord gaat met de woning die u wordt aangeboden, sluit u een standaardhuurcontract voor 9 jaar af met het SVK. U betaalt aan het SVK een vaste huurprijs, die niet afhangt van uw inkomen.

Een SVK onderhandelt met de eigenaar van de woning, om een zo laag mogelijke huurprijs te verkrijgen. U betaalt aan het SVK dezelfde huurprijs, als het SVK aan de eigenaar. betaalt. Het SVK helpt u ook om een huursubsidie aan te vragen.

Contactinformatie

Voor informatie over het huren van een sociale woning, moet u contact nemen met een sociale woonorganisatie uit uw buurt:

Zoek een organisatie

Van toepassing in:

  • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

  • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

  • huurder

Wanneer is de premie relevant?

  • een woning huren