Zilveren medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 25/01/2019

Sociale huurwoning bij een sociale huisvestingsmaatschappij (inkomensgrenzen 2019)

Beschrijving

De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) verhuren momenteel zo'n 135.000 woningen aan personen met een bescheiden inkomen. Het aanbod varieert van studio's en appartementen tot woningen van 1 tot 5 slaapkamers. Indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u zich kandidaat stellen voor een sociale huurwoning.

Aanvraagvoorwaarden

U bent 18 jaar of ouder.

U wilt u in 2019 inschrijven? Dan telt uw inkomen van 2016 en wordt het geïndexeerd naar vandaag.

Dit inkomen mag in 2019 niet hoger zijn dan:

- 24.852 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste;
- 26.934 euro als u een alleenstaande gehandicapte bent;
- 37.276 euro in alle andere gevallen, plus 2.084 euro per persoon ten laste.

Het inkomen van sommige meerderjarige gezinsleden wordt niet meegeteld. Bijvoorbeeld dat van een ongehuwd kind dat altijd bij het gezin heeft gewoond.

U mag geen woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.

U moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met een sociale woonorganisatie uit uw buurt:

Zoek een organisatie

Procedure

Inschrijving

Om u in te schrijven voor een sociale huurwoning, neemt u best eerst telefonisch contact op met een SHM in de buurt waar u wilt wonen.

Wachtlijst

Na uw inschrijving komt u op een wachtlijst. Afhankelijk van uw situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. Informeer u hierover bij uw SHM. U mag zich wel bij verschillende sociale verhuurinstanties inschrijven.

Toewijzing

De toewijzing van een woning gebeurt steeds op basis van de datum van inschrijving, maar in sommige gevallen gelden bepaalde voorrangsregels.

Documenten

U contacteert best vooraf de SHM waarbij u wilt huren. Zo weet u welke documenten u moet meebrengen om uw inschrijving in orde te brengen. Neem zeker uw identiteitskaart mee.

Premiebedrag

De Vlaamse overheid bepaalt de huurprijs van een sociale huurwoning. Huurder en sociale verhuurder kunnen daar niet van afwijken. De huurprijs wordt berekend op basis van:

- het inkomen;
- de waarde van de woning;
- de gezinsgrootte.

De prijs moet betaalbaar zijn, en is nooit hoger dan de prijs van een vergelijkbare woning op de private huurmarkt. Huurders die geen of amper een inkomen hebben betalen de minimale huurprijs.

Contactinformatie

Voor informatie over het huren van een sociale woning, moet u contact nemen met een sociale woonorganisatie uit uw buurt:

Zoek een organisatie

U kunt hiervoor ook terecht op het gratis nummer 1700 van de Vlaamse Infolijn.

Van toepassing in:

  • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

  • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

  • huurder

Wanneer is de premie relevant?

  • een woning huren