Zilveren medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 25/01/2019

Sociale koopwoning of bouwgrond bij een sociale huisvestingsmaatschappij (inkomensgrenzen 2019)

Beschrijving

De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) bieden in het Vlaamse Gewest woningen en bouwgronden (kavels) tegen gunstige voorwaarden aan voor mensen met een bescheiden inkomen.

Aanvraagvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de aankoop van een sociale koopwoning of sociale bouwgrond moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

U bent 18 jaar of ouder.

U hebt geen eigendom.

Inkomensgrenzen 2019:

Op de referentiedatum mag uw inkomen van het laatst bekende aanslagbiljet voor de personenbelasting niet lager zijn dan 9.546 euro en niet hoger zijn dan:

- 38.146 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste;
- 41.955 euro voor een alleenstaande persoon met een ernstige handicap zonder personen ten laste;
- 57.213 euro in alle andere situaties.

Dit bedrag mag verhoogd worden met 3.809 euro per persoon ten laste.

In de kernsteden en de Vlaamse rand liggen de inkomensgrenzen hoger:

- 39.962 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste;
- 43.952 euro voor een alleenstaande persoon met een ernstige handicap zonder personen ten laste;
- 59.936 euro in alle andere situaties.

Dit bedrag mag verhoogd worden met 3.991 euro per persoon ten laste.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met een sociale woonorganisatie uit uw buurt:

Zoek een organisatie

Procedure

Inschrijving

Om u in te schrijven neemt u best eerst telefonisch contact op met een SHM in de buurt waar u wilt wonen:

Zoek een organisatie

Wanneer u langsgaat neemt u best volgende documenten mee:

- uw meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting;
- documenten over het niet-belastbaar inkomen van bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW;
- een attest in verband met de samenstelling van uw gezin (verkrijgbaar bij de gemeente) en eventueel de kinderbijslag, wezentoelage, een ernstige handicap van een lid van het gezin;
- eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van uw huidige woning.

Als u aan alle voorwaarden voldoet, kunt u zich laten inschrijven in het inschrijvingsregister bij de SHM.

U kunt zich inschrijven voor een onbeperkt aantal inschrijvingsregisters bij een onbeperkt aantal SHM\'s.

Toewijzing

Wanneer een sociale koopwoning of kavel klaar is voor verkoop, wordt het goed in principe toegewezen volgens de chronologische volgorde in het inschrijvingsregister.

Er gelden wel bepaalde voorrangsregels.

Meer informatie over voorwaarden, procedure en toewijzing vindt u op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) of kunt u navragen bij uw SHM.

Voor de aankoop van een betaalbare woning of bouwgrond in de Vlaamse rand rond Brussel kunt u terecht bij Vlabinvest (www.vlabinvest.be).

Premiebedrag

De prijs van een sociale koopwoning of kavel is uiteraard afhankelijk van de ligging, de oppervlakte, de grootte van de woning enz.

Voor een sociale koopwoning (nieuwbouw) betaalt u voor de aankoop een verlaagd btw-tarief van 6% bovenop de verkoopprijs.

Voor een sociale bouwgrond betaalt u de normale 10% registratierechten bovenop de verkoopprijs.

De kosten, rechten en erelonen van de akte betaalt u ook, zowel bij de aankoop van een sociale woning als een socialen bouwgrond.

Voor de aankoop van een sociale woning of bouwgrond kunt u een Vlaamse Woonlening krijgen. Dat is een woonkrediet aan een voordelig tarief.

Contactinformatie

Voor informatie over het kopen van een sociale woning of bouwgrond, moet u contact nemen met een sociale woonorganisatie uit uw buurt:

Zoek een organisatie

Van toepassing in:

  • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

  • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

  • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)

Wanneer is de premie relevant?

  • een woning/gebouw kopen
  • een bouwgrond kopen