Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 12/04/2017

Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs - Huursubsidie (inkomensgrenzen 2019)

Beschrijving

De Vlaamse huursubsidie maakt deel uit van de Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs en ondersteunt mensen met een laag inkomen:

- die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning;
- die dakloos waren en van het OCMW een installatiepremie ontvangen om te verhuizen naar een goede woning;
- die verhuizen naar een goede woning verhuurd door een sociaal verhuurkantoor.

Aanvraagvoorwaarden

De Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs (huursubsidie) wordt toegekend aan de huurder die een conforme woning in huur neemt:

- nadat hij een onbewoonbare of overbewoonde woning verlaten heeft;
- nadat hij een ongeschikte woning verlaten heeft die op het technisch verslag van de onderzoeker ofwel minstens 3 gebreken van categorie III onder de hoofdrubrieken "Omhulsel" of "Binnenstructuur", ofwel minstens drie gebreken van categorie IV en 60 strafpunten heeft;
- nadat hij een te kleine woning verlaten heeft waarin hij minstens 12 maanden was ingeschreven;
- nadat hij een camping heeft verlaten waarin hij al sinds 1 januari 2001 zijn hoofdverblijfplaats had
- nadat hij een onroerend goed heeft verlaten dat niet hoofdzakelijk voor huisvesting dient (b.v. een hangar, loods...) en dat veiligheids- en gezondheidsrisico's vertoont die in een proces-verbaal van de Vlaamse Wooninspectie zijn opgenomen;
- waarvoor hij een federale installatiepremie of verhoging van het leefloon heeft ontvangen via het OCMW;
- die verhuurd wordt door een sociaal verhuurkantoor.

Vijfenzestigplussers en personen met een ernstige handicap komen in aanmerking als zij verhuizen van een woning die niet aangepast is aan hun fysieke mogelijkheden naar een conforme woning die wel aangepast is.

Aan de hand van een onderzoek ter plaatse zal worden nagegaan of de nieuwe huurwoning en desgevallend de woning die verlaten wordt, voldoen aan de voorwaarden. Deze voorwaarden hebben betrekking op de kwaliteit, de ligging (Vlaamse Gewest) en de huurprijs van de woning. Als u naar een woning van een sociaal verhuurkantoor verhuist of een federale installatiepremie of eenmalige verhoging van het leefloon ontvangt van het ocmw, worden geen voorwaarden gesteld aan de verlaten woning.

Het belastbaar gezinsinkomen van het hele gezin van 3 jaar voor de aanvraag mag niet meer dan 18.240 euro bedragen, verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste.

Als u drie jaar geleden meer verdiende maar nu niet meer, mag u een recenter aanslagbiljet indienen als bewijs.

De huurprijs van de nieuwe huurwoning (exclusief bedragen verschuldigd voor beroepslokalen, garages, of eender welke levering van goederen of diensten) moet minder zijn dan 610 euro (voor huurcontracten met startdatum in 2019). Dit maximum wordt verhoogd met 76,25 euro (voor huurcontracten met startdatum in 2019) per persoon ten laste, tot maximaal 4 personen ten laste. In de volgende gemeenten geldt een verhoging met 10% (61 euro voor huurcontracten met startdatum in 2019) van de maximale huurprijs:

- de grootsteden Antwerpen en Gent;
- de centrumsteden Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout;
- de gemeenten in het grootstedelijk gebied Antwerpen: Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wijnegem, Wommelgem en Zwijndrecht;
- de gemeenten in het grootstedelijk gebied Gent: De Pinte, Destelbergen, Evergem, Melle, Sint-Martens-Latem en Merelbeke;
- de gemeenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde: Affligem, Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Hoeilaart, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem, Zemst;
- Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren.

Behalve als u de aanvraag indient omwille van de verhuis van een onaangepaste naar een aangepaste woning of als u een assistentiewoning huurt, zal u zich verplicht moeten inschrijven als kandidaat-huurder bij een sociale huisvestingsmaatschappij die werkzaam is in de gemeente van de woning waarvoor de huursubsidie wordt aangevraagd.

U of een gezinslid mag in de periode van drie jaar die voorafgaat aan de aanvraagdatum geen woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben. Op deze voorwaarde bestaan enkele uitzonderingen.

Als u in de tien jaar die voorafgaat aan uw aanvraag al eens een tegemoetkoming in de huurprijs, een huursubsidie of een huurpremie heeft ontvangen, komt u niet in aanmerking.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de Vlaamse infolijn (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

U stuurt het aanvraagformulier voor de Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs ingevuld en ondertekend op naar de centrale dienst van Wonen-Vlaanderen te Brussel. U doet dat best vóór de verhuis naar uw nieuwe woning. De aanvraag mag ook nog ingediend worden tot 9 maanden na de verhuis, maar de woning die u heeft verlaten moet dan nog toegankelijk zijn voor een onderzoek ter plaatse.

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, zal de huursubsidie binnen de vier maanden voor een eerste keer worden uitbetaald. Daaropvolgende betalingen gebeuren maandelijks, telkens op het eind van de maand.

Eenmaal de huursubsidie is toegekend, moet u ervoor zorgen dat u in een goede, aangepaste woning blijft wonen. Verhuist u tijdens de looptijd van de huursubsidie naar een slechte, onaangepaste woning, naar een woning buiten het Vlaamse Gewest, naar een gesubsidieerde sociale huurwoning of naar een woning met een te hoge huurprijs, dan zal de huursubsidie worden stopgezet.

Na 2 jaar zal uw inkomen nogmaals gecontroleerd worden. Ligt dit inkomen boven het op dat ogenblik geldende maximum, dan zal de huursubsidie worden stopgezet. Na 6 jaar kan nogmaals een inkomenscontrole volgen.

Als u verplicht ingeschreven moest zijn op de wachtlijst als kandidaat-huurder bij een sociale huisvestingsmaatschappij, dan wordt de huursubsidie stopgezet van zodra u van deze lijst geschrapt wordt.

Als u rechthebbend wordt op een huurpremie, wordt de huursubsidie stopgezet.

Premiebedrag

Het bedrag van de maandelijkse huursubsidie bedraagt 1/3de van de huurprijs met een maximum van € 130,89. Per persoon ten laste wordt het resultaat van deze berekening verhoogd met € 21,82.

De bedragen hierboven worden met 10% verhoogd in regio’s met hoge huurprijzen (tot resp. € 143,98 en € 24). Dit zijn de gemeenten waar ook de maximale huurprijs mag verhoogd worden met 10% en zijn dezelfde als bij de huurpremie.

Zowel de maximum huurprijs als de berekende huursubsidie worden jaarlijks geïndexeerd.

Bovenop de huursubsidie krijgt u bij uw verhuis ook eenmalig een installatiepremie. Die bedraagt driemaal uw maandelijkse huursubsidie. Als u dakloos was, en daardoor al een installatiepremie kreeg van het ocmw, dan kunt u deze installatiepremie niet meer krijgen.

Contactinformatie

Vlaamse infolijn: 1700 (gratis nummer van de Vlaamse overheid)

Van toepassing in:

  • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

  • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

  • huurder

Wanneer is de premie relevant?

  • een woning huren