Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 05/12/2018

Roeselare - aanpassingspremie levenslang wonen

Beschrijving

Voor personen vanaf 55 jaar met een beperkt inkomen geeft de stad een subsidie voor woningaanpassingen. Op die manier kunnen deze inwoners zolang mogelijk in hun eigen woning en woonomgeving blijven wonen.

Aanvraagvoorwaarden

Je kan in aanmerking komen voor deze subsidie als:

- je minstens 55 jaar bent (minstens 70 jaar voor automatisatie);
- je geen eigendommen hebt, behalve deze die aangepast wordt;
- je de woning ten laatste na de werken zelf betrekt;
- de woning gelegen is op grondgebied Roeselare;
- de aanpassingen aan de woning het levenslang wonen bevorderen;
- het gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger is dan 40.000 euro;
- je voor de werken een controle van de bestaande toestand laat uitvoeren;
- je voor de werken een bevoegde dienst technisch raadpleegt voor aanpassingsadvies.

Werken

- Categorie 1: de toegankelijkheid van de woning verbeteren;
- Categorie 2: automatisering (rolluiken, deuropeners, garagepoorten) - voor deze categorie moet de aanvrager minstens 70 jaar oud zijn;
- Categorie 3: de badkamer aanpassen;
- Categorie 4: de slaapkamer, leefruimte en/of keuken aanpassen;
- Categorie 5: het toilet aanpassen (voorzien van een rolstoeltoegankelijk toilet, handgrepen en steunen);
- Categorie 6: rook- en/of CO-melder(s) plaatsen;
- Categorie 7: een (trap)lift plaatsen.

De factuur van de uitgevoerde werken mag bij de aanvraag tot uitbetaling nog geen 2 jaar oud zijn.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de dienst Wonen (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Aanvragen minstens 20 kalenderdagen vóór de aanvang van de werken via het gemeentelijk aanvraagformulier (terug te vinden op de website of verkrijgbaar bij de dienst Wonen). Je kunt de premie ook online aanvragen.

Premiebedrag

Het bedrag van de toelage wordt vastgesteld op 50% van de kostprijs van de aanvaarde en uitgevoerde werken. De toelage is beperkt tot maximum € 2.900 per woning.

Categorie 1-2-3-4-7: de toelage is beperkt tot maximum € 500 per uitgevoerde categorie.

Categorie 5-6: de toelage is beperkt tot maximum € 200 per uitgevoerde categorie.

Het bedrag van de uitbetaalde toelage wordt verhoogd met 15% indien de woning na maximum drie aanvragen en binnen de maximum termijn van tien jaar na de eerste aanvraagdatum voor alle categorieën voldoet aan het concept 'levenslang wonen'.

Contactinformatie

Wonen
Botermarkt 2
8800 Roeselare
051 26 22 60
wonen@roeselare.be

Van toepassing in:

 • Roeselare

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • huurder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw bouwen
 • een woning/gebouw verbouwen

Werken

 • Toegankelijker maken voor ouderen of personen met een handicap
  • De minimuminvestering bedraagt 500.00 euro.
  • De premie moet minstens 1 maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
 • Levensloopbestendig maken (zodat je je hele leven in je woning kunt blijven wonen)
  • De minimuminvestering bedraagt 500.00 euro.
  • De premie moet minstens 1 maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
 • Brandbeveiliging
  • De minimuminvestering bedraagt 50.00 euro.
  • De premie moet minstens 1 maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
 • CO-detectoren plaatsen
  • De minimuminvestering bedraagt 50.00 euro.
  • De premie moet minstens 1 maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.