Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 23/03/2018

Blankenberge - reconversiepremie

Beschrijving

De reconversiepremie heeft tot doel de stedelijke aantrekkingskracht van Blankenberge verder te verhogen en de kwaliteit van het straatbeeld verder te verbeteren via de invoering van een premie om bestaande panden te transformeren tot kwaliteitsvolle woongelegenheden.

Aanvraagvoorwaarden

Wie bestaande panden sloopt en een volwaardige, kwalitatieve nieuwbouwwoongelegenheid opricht, kan een gemeentelijk subsidie aanvragen. Ook de kopers van deze woningen kunnen een tegemoetkoming aanvragen.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Aanvragen via het gemeentelijk aanvraagformulier (terug te vinden op de website of verkrijgbaar bij de dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu).

Premiebedrag

3.750 euro

Contactinformatie

Dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening & Milieu
J.F. Kennedyplein 1
8370 Blankenberge
050 63 64 49
stedenbouw@blankenberge.be

Van toepassing in:

 • Blankenberge

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren
 • Bedrijven

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • bedrijf

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen
 • een woning/gebouw bouwen
 • een woning/gebouw slopen

Werken

 • Omvormen van woning of gebouw (uitbreiden, opsplitsen, samenvoegen…)
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.