Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 31/05/2016

Kapelle-op-den-Bos - kooppremie

Beschrijving

Gemeentelijke premie voor de aankoop van een bescheiden woning in Kapelle-op-den-Bos.

Aanvraagvoorwaarden

Het kadastraal inkomen is niet hoger dan 1.115,52 euro.

Er mogen geen renovatiewerken uit te voeren zijn met een kostprijs van meer dan 12.394,67 euro. Is dat wel het geval, dan kan men voor oude woningen van voor 1946 een tegemoetkoming voor de renovatie aanvragen.

Het gezamenlijk netto belastbaar inkomen van 3 jaar vóór de referentiedatum mag niet meer bedragen dan € 24.789,35 voor alleenstaanden en € 32.226,16 voor samenwonenden. Voor elk kind ten laste of gehandicapte ten laste mag deze grens telkens met € 2.107,09 worden verhoogd. Personen ten laste zijn alle kinderen van minder dan 18 jaar en kinderen die ouder zijn en waarvoor kinderbijslag of wezentoelage wordt uitbetaald. Inwonende personen met een handicap van meer dan 66 % zijn eveneens ten laste.

Het moet gaan om de koop van een enige woning.

Er wordt nagegaan of men als aanvrager geen andere woning in volle eigendom of vruchtgebruik had in de 2 jaar die de aanvraag voorafgaan.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de Woonconsulent (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Aanvragen via het gemeentelijk aanvraagformulier (terug te vinden op de website of verkrijgbaar bij de Woonconsulent).

Premiebedrag

200 EUR + 25% per inwonend kind jonger dan 18 jaar of per inwonende gehandicapte

Contactinformatie

Woonloket
Marktplein 29
1880 Kapelle-op-den-Bos
015 71 32 71
woonloketkodb@3Wplus.be

Van toepassing in:

  • Kapelle-op-den-Bos

Wie kan de premie aanvragen?

  • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

  • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)

Wanneer is de premie relevant?

  • een woning/gebouw kopen