Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 30/03/2017

Lagere huurprijs door de vermindering van de onroerende voorheffing

Beschrijving

Wie een woning huurt, kan in aanmerking komen voor volgende verminderingen op de onroerende voorheffing:

- vermindering voor kinderbijslaggerechtigde kinderen;
- vermindering voor personen met een handicap.

Deze verminderingen worden door de wetgever toegekend in functie van de bewoner van het onroerend goed. Het is dan ook de bedoeling dat deze verminderingen uiteindelijk ten goede komen aan de bewoner, ongeacht of hij eigenaar of huurder is.

Aanvraagvoorwaarden

Vermindering voor kinderbijslaggerechtigde kinderen

In de onroerende voorheffing wordt een vermindering toegekend ten belope van een forfaitair bedrag per kinderbijslaggerechtigd kind, als tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden voldaan is:

- in het gezin zijn er op 1 januari van het aanslagjaar minstens twee kinderbijslaggerechtigde kinderen;
- de kinderen moeten op 1 januari van het aanslagjaar volgens het bevolkingsregister hun domicilie hebben in de woning waarvoor de vermindering wordt gevraagd.

Vermindering voor personen met een handicap

Om vermindering van de onroerende voorheffing te kunnen genieten, moet de gehandicapte persoon op één januari van het aanslagjaar onder één van de volgende drie categorieën vallen:

- ofwel een invaliditeit van minstens 66%;
- ofwel een vermindering van verdienvermogen tot één derde of minder;
- ofwel een vermindering van zelfredzaamheid van minimaal 9 punten.

De invaliditeit moet bovendien het gevolg zijn van feiten die overkomen en vastgesteld zijn vóór de leeftijd van 65 jaar.

De vermindering wordt toegekend voor de woning waarin een gehandicapte persoon op 1 januari van het aanslagjaar zijn officiële woonplaats heeft volgens het bevolkingsregister.

Voor de berekening van het forfaitaire bedrag van de vermindering wordt een gehandicapt persoon gelijkgesteld met twee kinderen.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de Vlaamse Belastingdienst (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Een huurder die meent voor in aanmerking te komen voor een vermindering, moet hiervoor eenmalig een meldingsformulier invullen en terugsturen naar de Vlaamse Belastingdienst. U vindt het formulier op de webpagina Formulieren onroerende voorheffing van de Vlaamse Belastingdienst.

Zodra de gegevens van de huurder bij de Vlaamse Belastingdienst gekend zijn, zal de vermindering jaarlijks onderzocht worden, ook als de huurder zou verhuizen.

Premiebedrag

U kunt het bedrag van de onroerende voorheffing en de vermindering online berekenen op de website van de Vlaamse Belastingdienst:

Bereken uw vermindering.

Contactinformatie

Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 Aalst
Telefoonnummer 1700 (gratis nummer)

U kan de Vlaamse Belastingdienst online contacteren via de optie 'Contacteer ons' van het digitaal loket..

U kunt ook terecht bij de loketten voor verkeersbelastingen en onroerende voorheffing.

Van toepassing in:

  • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

  • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

  • huurder

Wanneer is de premie relevant?

  • een woning huren