Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 30/03/2017

Lagere huurprijs door de vermindering van de onroerende voorheffing

Beschrijving

Wie een woning huurt, kan in aanmerking komen voor volgende verminderingen op de onroerende voorheffing:

- vermindering voor kinderbijslaggerechtigde kinderen;
- vermindering voor personen met een handicap.

Hoewel de onroerende voorheffing betaald wordt door de eigenaar van de woning, kunt u als huurder deze vermindering toch aanvragen. De verhuurder moet het bedrag dan in mindering brengen van de huurprijs.
Aanvraagvoorwaarden

Om voor deze vermindering in aanmerking te komen, moet de huurder op 1 januari van het jaar waarin de onroerende voorheffing betaald moet worden (aanslagjaar), voldoen aan een van de volgende voorwaarden.

U hebt minstens 2 kinderen waarvoor u kinderbijslag ontvangt en die gedomicilieerd zijn in de huurwoning.

U hebt een handicap die is vastgesteld voor u 65 jaar geworden bent. De vermindering wordt toegekend als voldaan is aan één van deze voorwaarden:

- uw handicap zorgt ervoor dat u 1/3 of minder kan verdienen van wat een persoon zonder handicap zou verdienen;
- uw handicap doet uw zelfredzaamheid dalen met ten minste 9 punten;
- u hebt een invaliditeit van minstens 66%.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de Vlaamse Belastingdienst (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Als huurder moet u de vermindering slechts één keer aanvragen.

Nadien wordt de vermindering automatisch toegekend op het jaarlijkse aanslagbiljet van de onroerende voorheffing als aan de voorwaarden is voldaan. Ook als de huurder verhuist naar een andere in Vlaanderen gelegen huurwoning wordt de vermindering automatisch toegekend.

U kan de vermindering ook nog aanvragen voor de voorbije jaren dat u huurder was.

- Download het aanvraagformulier of bestel het op het gratis nummer 1700.
- Vul het formulier in en onderteken het.
- Stuur het formulier voor 1 mei van het aanslagjaar terug naar de Vlaamse Belastingdienst om nog datzelfde aanslagjaar de vermindering te krijgen. De huurder krijgt een ontvangstmelding van de Vlaamse Belastingdienst.

U hoeft geen bewijzen (zoals attest van handicap) toe te voegen. De Vlaamse Belastingdienst gaat zelf na of u aan de voorwaarden voor vermindering voldoet.

Het is niet verplicht om de verhuurder het formulier te laten ondertekenen, ook al is daarvoor ruimte voorzien. U moet de verhuurder wel op de hoogte brengen van uw aanvraag.

- Als de aanvraag ondertekend is door huurder én eigenaar zal de ontvangstmelding naar de eigenaar gestuurd worden.
- Als alleen de huurder schrijft en ondertekend heeft zal normaal gezien de ontvangstmelding naar de huurder gaan.

De eigenaar moet het bedrag van de vermindering dan in mindering brengen van de huurprijs of doorstorten aan de huurder.

De huurder krijgt een brief zodra het aanslagbiljet naar de eigenaar werd verzonden.

Premiebedrag

U kunt het bedrag van de onroerende voorheffing en de vermindering online berekenen op de website van de Vlaamse Belastingsdienst:

Bereken uw vermindering.

Contactinformatie

Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 Aalst
Telefoonnummer 1700 (gratis nummer)

U kan de Vlaamse Belastingdienst online contacteren via de optie 'Contacteer ons' van het digitaal loket..

U kunt ook terecht bij de loketten voor verkeersbelastingen en onroerende voorheffing.

Van toepassing in:

  • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

  • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

  • huurder

Wanneer is de premie relevant?

  • een woning huren