Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 29/03/2017

Woonlening van het Vlaams Woningfonds

Beschrijving

Wilt u een woning kopen en hebt u een bescheiden inkomen? Dan kunt u misschien rekenen op een lening van het Vlaams Woningfonds. Het Vlaams Woningfonds kent sociale hypothecaire leningen toe aan gezinnen en alleenstaanden met een bescheiden inkomen voor:

- de aankoop van een woning of sociale koopwoning;
- het behoud van een woning;
- de renovatie, verbetering of aanpassing van een woning;
- de aankoop en renovatie van een woning.

Aanvraagvoorwaarden

Het Vlaams Woningfonds kent goedkope hypothecaire leningen toe aan alleenstaanden en gezinnen met of zonder kinderen.

Om een lening te krijgen moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

- de woning moet in het Vlaamse Gewest liggen;
- de vastgestelde maximumgrenzen inzake verkoopwaarde mag niet overschreden worden;
- uw netto-belastbaar inkomen moet minimum 9.392 euro bedragen en mag een bepaald maximumbedrag niet overschrijden;
- uiterlijk bij de ondertekening van de leningsakte mag u geen volle eigendom of volledig vruchtgebruik bezitten van een bouwgrond, kavel of andere woning;
- u moet voldoende solvabel zijn om de lening te kunnen afbetalen.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met het Vlaams Woningfonds (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Voor het aangaan van een lening maakt u telefonisch een afspraak in een van de provinciale kantoren van het Vlaams Woningfonds.

Als u langsgaat bij de provinciale dienst is het nuttig volgende documenten mee te brengen:

- uw identiteitskaart;
- uw laatst beschikbare aanslagbiljet;
- alle bewijsstukken in verband met uw huidige inkomen en dat van de personen die mee het krediet aangaan (minstens 6 laatste inkomensfiches);
- de gegevens van de aan te kopen woning en/of kostprijsraming van de uit te voeren werken.

Premiebedrag

Er wordt een lening toegekend tot 100% van de aankoopprijs of waarde van de woning en/of renovatiewerken.

De rentevoet wordt berekend in functie van uw belastbaar inkomen, het aantal personen ten laste en de ligging van de woning of het appartement. De rentevoet bedraagt momenteel ongeacht het aantal personen ten laste, het inkomen en de ligging van de woning, 2% (0,1652 % per maand).

Neem voor meer informatie contact op met een provinciale afdeling van het Vlaams Woningfonds (zie contactgegevens aanbieder).

Contactinformatie

Het Vlaams Woningfonds heeft kantoren in elke provincie en organiseert ook lokale zitdagen in heel wat steden:

Contactpagina Vlaams Woningfonds

Van toepassing in:

  • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

  • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

  • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)

Wanneer is de premie relevant?

  • een woning/gebouw kopen
  • een woning/gebouw verbouwen