Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 29/03/2017

Woonlening van het Vlaams Woningfonds

Beschrijving

Het Vlaams Woningfonds kent sociale woonkredieten toe aan gezinnen en alleenstaanden met een reglementair begrensd inkomen voor:

- de aankoop of het behoud van een woning of appartement, eventueel gecombineerd met werken;
- werken aan een woning of appartement.

Aanvraagvoorwaarden

Het belastbaar inkomen van je laatst gekende aanslagbiljet van de personenbelasting mag:

- niet lager zijn dan 9 546 euro (tenzij onder bepaalde voorwaarden);
- de vastgestelde maximumgrenzen niet overschrijden.

De woning of het appartement moet:

- gelegen zijn in het Vlaams Gewest;
- hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning. Indien de woning ook voor handelsdoeleinden wordt gebruikt dan moet de waarde van het gedeelte bestemd voor bewoning groter zijn dan de waarde van het deel bestemd voor handelsdoeleinden;
- beantwoorden aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen;
- gedurende de ganse duur van het krediet door ontlener(s) bewoond worden en mag niet verhuurd worden.

De geschatte verkoopwaarde dient onder reglementair bepaalde grenzen te blijven.

Uiterlijk bij de ondertekening van de kredietakte mag je geen volledige of gedeeltelijke volle eigendom of volledig vruchtgebruik bezitten van een bouwgrond of een andere woning.

Je moet voldoende solvabel zijn om het krediet te kunnen afbetalen. Dit wil zeggen dat je maandelijkse inkomsten voldoende hoog moeten zijn om na het betalen van alle schulden te voldoen aan de normale gezinsbehoeften.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met het Vlaams Woningfonds (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Voor het aangaan van een lening maak je telefonisch een afspraak in een van de provinciale kantoren van het Vlaams Woningfonds (zie contactgegevens aanbieder).

Neem zeker volgende documenten mee:

- je identiteitskaart of verblijfsvergunning;
- een kopie van je recentste aanslagbiljet;
- een overzicht van je maandelijkse inkomsten van de laatste zes maanden en vaste uitgaven (loonfiches, attest vervangingsinkomen, rekeninguittreksels, contracten van leningen,...);
- de gegevens van de aan te kopen woning/appartement en/of een kostprijsraming van de werken die je zou willen uitvoeren.

Premiebedrag

Er wordt een lening toegekend tot 100% van de aankoopprijs of waarde van de woning en/of renovatiewerken.

De rentevoet wordt berekend in functie van je belastbaar inkomen, het aantal personen ten laste en de ligging van de woning of het appartement. De rentevoeten variëren momenteel tussen minimum 2 % en maximum 2,07 %.

Neem voor meer informatie contact op met een provinciale afdeling van het Vlaams Woningfonds (zie contactgegevens aanbieder).

Contactinformatie

Het Vlaams Woningfonds heeft kantoren in elke provincie en organiseert ook lokale zitdagen in heel wat steden:

Contactpagina Vlaams Woningfonds

Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen
 • een woning/gebouw verbouwen

Werken

 • Plaatsen / Vervangen / Verbeteren (tijdens bouw of renovatiewerken)
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.