Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 27/10/2016

Pittem - gemeentelijke aankooppremie

Beschrijving

Gemeentelijke premie voor personen die een oude woning op het grondgebied van de gemeente Pittem kopen.

Aanvraagvoorwaarden

De woning moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Pittem.

Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning mag niet meer bedragen dan € 495.

De woning moet op het ogenblik van de aanvraag dateren van voor de wetgeving van 29 maart 1962, zijnde de wetgeving op de stedenbouw.

Binnen een periode van 10 jaar, ingaande op de dag van de eerste aanvraag, kan de aankooppremie slechts éénmaal toegekend worden.

De aanvrager van de aankooppremie :

- mag op het ogenblik van de aanvraag geen andere woning in exclusieve volle eigendom of in vol vruchtgebruik bezitten; als bewijs geldt een attest van de Ontvanger van de Registratie van de sector binnen dewelke het pand ligt;
- moet de woning, eventueel na de nodige verbouwingen, zelf betrekken als hoofdverblijfplaats;
- zal de premie moeten terugbetalen indien hij deze woning niet minstens voor een periode van 5 jaar zelf heeft betrokken als hoofdverblijfplaats, te rekenen vanaf de datum van definitieve toekenning van de gemeente.

De aankooppremie wordt pas uitbetaald nadat de aanvrager de woning effectief is gaan bewonen. Hiertoe geldt de inschrijving in het bevolkingsregister als bewijs.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de dienst Stedenbouw.

Procedure

Aanvragen ten laatste 1 jaar na het verlijden van de notariële akte via het gemeentelijk aanvraagformulier (terug te vinden op de website of verkrijgbaar bij de dienst Stedenbouw).

Premiebedrag

1250 euro

Contactinformatie

Dienst Stedenbouw
Markt 1
8740 Pittem
051 46 03 53 - 051 46 03 54
stedenbouw@pittem.be

Van toepassing in:

  • Pittem

Wie kan de premie aanvragen?

  • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

  • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)

Wanneer is de premie relevant?

  • een woning/gebouw kopen