Gouden Medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 01/09/2020

Hoogstraten - premie voor de aanpassing van de woning van ouderen

Beschrijving

Kleinere investeringen kunnen het wooncomfort van ouderen aanzienlijk verbeteren. Daarom wenst het gemeentebestuur met deze woonpremie voor de aanpassing van de woning van ouderen deze kleinere investeringen aan te moedigen door de financiële drempel te verlagen.

Aanvraagvoorwaarden

De aanvrager is minimum 65 jaar.

Iedere vergunde woning komt in aanmerking.

Volgende werken komen in aanmerking:

 • het plaatsen van een traplift;
 • het aanpassen van het sanitair, evenals hulpmiddelen die het gebruik vergemakkelijken;
 • het aanpassen van de keuken;
 • het automatiseren van rolluiken;
 • het aanbrengen van een automatische deuropener met parlofoon;
 • het vergroten van de deuropeningen en het aanpassen van de gangbreedte;
 • het (ver)bouwen van een ruimte om een slaapkamer, badkamer of een toilet in te richten, zodat op een gelijk niveau kan worden geleefd;
 • het wegwerken van niveauverschillen in de woning en aan de toegangsdeur.

De som van de facturen van de uitgevoerde werken mag minstens 200 euro en maximum 1.250 euro (excl. btw) bedragen.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met het Woonloket.

Procedure

Wanneer u een factuur hebt ontvangen van de uitgevoerde werken, kunt u het aanvraagformulier invullen en bezorgen aan de gemeente. De factuurdatum moet van hetzelfde jaar zijn als de aanvraag.

Premiebedrag

40% van de gemaakte kosten (excl. BTW), met een maximum van 500 euro.

Contactinformatie

Woonloket
Vrijheid 149
2320 Hoogstraten
03 340 19 19
wonen@hoogstraten.be

Van toepassing in:

 • Hoogstraten

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw verbouwen

Werken

 • Sanitair
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Aanpassingswerken voor ouderen of personen met een handicap
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Toegankelijker maken voor ouderen of personen met een handicap
  • De minimuminvestering bedraagt 200.00 euro.
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
 • Levensloopbestendig maken (zodat je je hele leven in je woning kunt blijven wonen)
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.