Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 22/07/2016

Waregem - stedelijke nieuwbouwpremie

Beschrijving

De stad Waregem geeft een nieuwbouwpremie aan de natuurlijke personen die op het grondgebied van de stad Waregem een een nieuwe woning bouwen, een nieuwe woning of appartement aankopen onder btw-stelsel van een nog nooit bewoonde woning of appartement, of een nieuwe woning van een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen.

Aanvraagvoorwaarden

De stedenbouwkundige vergunning voor de nieuwbouw moet verleend zijn na 25 december 1999.

De premie kan enkel voor een halfopen of een gesloten woning worden aangevraagd. Een appartement wordt gelijkgesteld met een gesloten woning.

De bouwpercelen moeten kleiner of gelijk zijn aan 500m² voor een halfopen bebouwing en 400m² voor een gesloten bebouwing. Een aanpalend perceel dat eveneens behoort tot dezelfde bouwheer wordt meegerekend in de grondoppervlakte.

De premieaanvrager mag in de twee jaar die de datum van aanvraag voorafgaan, geen andere woning in volle eigendom of in vruchtgebruik hebben gehad, tenzij het gaat om de woning die wordt gesloopt om een nieuwe woning op te richten.

Het maximum gezamenlijk netto-belastbaar inkomen, van 2 jaar voor het betrekken van de woning of de laatste factuurdatum, van de premieaanvrager en de persoon met wie hij feitelijk samenwoont mag voor het jaar 2018 maximum 49.000 euro bedragen te verhogen met 1.000 euro per persoon ten laste.

Er is geen cumulatie mogelijk met andere stedelijke huisvestingspremies.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de dienst Stedenbouw (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Hou er rekening mee dat de stedelijke nieuwbouwpremie binnen de 12 maanden na datum van inschrijving in het bevolkingsregister moet aangevraagd worden. De datum van inschrijving is bepalend voor de vaststelling van de inkomstenvoorwaarde en voor de toekenning van het premiesupplement voor het aantal kinderen ten laste.

De aanvraagformulieren voor deze premie zijn te verkrijgen op de dienst Stedenbouw of kan je via de website downloaden.

Deze dienen aangevuld te worden met een attest van de registratie, een afschrift van het aanslagbiljet van de belastingsberekening, een uittreksel uit het bevolkingsregister en eventueel een attest van invaliditeit.

Premiebedrag

Het bedrag van deze stedelijke nieuwbouwpremie bedraagt 500 euro, te verhogen met 250 euro per persoon ten laste en met 500 euro als de woning wordt gebouwd na afbraak van een bestaande woning.

Contactinformatie

Dienst stedenbouw
Gemeenteplein 2
8790 Waregem
056 62 12 88
stedenbouw@waregem.be

Van toepassing in:

  • Waregem

Wie kan de premie aanvragen?

  • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

  • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
  • eigenaar-verhuurder
  • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
  • opstalhouder
  • vruchtgebruiker
  • erfpachthouder

Wanneer is de premie relevant?

  • een woning/gebouw kopen
  • een woning/gebouw bouwen