Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 10/05/2019

Menen - aanpassingspremie voor particulieren

Beschrijving

Gemeentelijke premie voor werken ten behoeve van een inwonende persoon ouder dan 65 jaar of een persoon met een handicap.

Aanvraagvoorwaarden

De woning is gelegen in Menen. De woning dient als hoofdverblijfplaats.

De aanvrager is een natuurlijk persoon (eigenaar of huurder). De aanvrager van de aanpassingspremie moet minstens 65 jaar zijn of minimum 66 % gehandicapt. De huurders leggen een huurcontract voor van 9 jaar.

Het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvrager en de persoon met wie hij wettelijk of feitelijk samenwoont van twee jaar vooraf, moet lager liggen dan € 29.000.

Welke werken komen in aanmerking voor de aanpassingspremie?

 • het maken van een badkamer (met minstens een douche of een wastafel) die aangepast is aan de noden van een bejaarde of gehandicapte;
 • het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de dienst Huisvesting (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

De premie moet aangevraagd worden vóór de aanvang van de werken.

Binnen een periode van 5 jaar kan de aanpassingspremie een tweede maal aangevraagd worden, mits de tweede aanvraag betrekking heeft op een ander bouwonderdeel.

De premie wordt uitbetaald na het voorleggen van de voldane facturen die niet ouder zijn dan 1 jaar, foto’s van de nieuwe toestand en na gunstig verslag van de onderzoeker.

Premiebedrag

Per bouwonderdeel moeten € 2.000 kosten (incl. BTW) kunnen voorgelegd worden om recht te hebben op een premie van € 750 per bouwonderdeel.

Contactinformatie

Dienst Huisvesting
Volkslaan 302/0001
8930 Menen
056 52 72 70
huisvesting@menen.be

Van toepassing in:

 • Menen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw verbouwen

Werken

 • Aanpassingswerken voor ouderen of personen met een handicap
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Toegankelijker maken voor ouderen of personen met een handicap
  • De premie moet minstens 1 maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Levensloopbestendig maken (zodat je je hele leven in je woning kunt blijven wonen)
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.