Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 28/06/2016

Oostende - premie voor huren eerste woning

Beschrijving

Om jonge personen en jonge gezinnen met beperkte financiële mogelijkheden te ondersteunen in het huren van een eerste woning na het verlaten van het ouderlijk huis in Oostende, wordt toegekend die bedoeld is als tussenkomst in de huurkosten voor de particuliere personen die op het grondgebied van Oostende voor de eerste keer een woning huren.

Aanvraagvoorwaarden

Premie in de vorm van een tussenkomst in de huurkost voor een eerste huurwoning.

Voor alleenstaanden of voor feitelijk of wettelijk samenwonenden (met of zonder gezinslast) met beperkte financiële mogelijkheden die een eerste woning huren in Oostende na het verlaten van het ouderlijk huis in Oostende. Deze huurwoning is de hoofdverblijfplaats (bevolkingsregister) van de aanvrager (en eventuele partner).

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de dienst Wonen (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

Aanvragen via het gemeentelijk aanvraagformulier (terug te vinden op de website of verkrijgbaar bij de dienst Wonen).

Premiebedrag

Premie bedraagt twee maanden huurwaarborg met een maximum van 1.000,00 euro. Deze premie wordt op rekening van de aanvrager gestort. Opgelet! De storting gebeurt niet vooraf maar pas ná de goedkeuring van de premieaanvraag.

Naast de twee maanden huurwaarborg ontvangt de aanvrager ook een huursubsidie van 100,00 euro per maand gedurende 12 maanden en dit op rekening van de aanvrager.

Contactinformatie

Dienst Wonen
Stad Oostende
Vindictivelaan 1
8400 Oostende
059 25 85 60
wonen@oostende.be

Van toepassing in:

 • Oostende

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • huurder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning huren

Werken

 • Gevel
  • De premie moet minstens 1 maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De gevel(s) die worden gerenoveerd dienen zichtbaar te zijn vanop het openbaar domein
   • ja
   • nee