Zilveren medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 15/12/2017

Vlaanderen - Vermindering verkooprecht en schenkbelasting beschermde monumenten

Beschrijving

Koop je een beschermd monument of verwerf je een beschermd monument via schenking? Dan kun je in aanmerking komen voor een vermindering van de verkooprechten of de schenkbelasting die je moet betalen. Op voorwaarde dat je dit financiële voordeel investeert in het beschermde goed.

Aanvraagvoorwaarden

Je investeert het bekomen voordeel in beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van de erfgoedkenmerken- en elementen van het beschermde monument die in een geldig beheersplan opgenomen zijn. Weet je niet of er een beheersplan bestaat voor het pand? Dit kan je opzoeken in de databank met goedgekeurde beheersplannen.

Deze investeringen moeten gebeuren binnen een termijn van vijf jaar na het verlijden van de verkoops- of schenkingsakte.

Is er geen beheersplan of wens je het bestaande beheersplan te herzien, dan moet de goedkeuring van het nieuwe beheersplan ook gebeuren binnen de termijn van vijf jaar. Er is in dit geval geen verlenging van de termijn voorzien.

Heb je het bekomen voordeel volledig geïnvesteerd, dan vraag je een attest aan bij het agentschap. Het agentschap bevestigt dan dat voldaan is aan de voorwaarden voor het bekomen van de vermindering. Deze aanvraag kan ingediend worden onmiddellijk na de investering en tot 6 maanden na het verlopen van de termijn van vijf jaar. Op basis van dit attest wordt de teruggave in geval van schenkbelasting geregeld.

De verminderingen zijn niet combineerbaar met een premie: voor de werkzaamheden waarvoor je het voordeel gebruikt, kun je geen premies aanvragen en omgekeerd kun je het voordeel niet gebruikten als je al een premie hebt aangevraagd voor de werken.

Procedure

Kies je voor het verminderde tarief, dan laat je dit door de notaris opnemen in de verkoops- of schenkingsakte. De datum van het verlijden van de akte geldt als startdatum voor de termijn van vijf jaar.

Premiebedrag

Het verkooprecht in het Vlaams Gewest bedraagt standaard 10 % van de aankoopsom of 5 % in geval van klein beschrijf. Gaat het om de verkoop van een beschermd monument, dan kom je in aanmerking voor het verminderde tarief van 5 %, dan wel 2,5 %. Deze halvering wordt meteen toegepast.

Ook bij de schenking van een beschermd monument heb je recht op een vermindering van de Vlaamse schenkbelasting. Het verschil tussen het reguliere en het verlaagde percentage (3%) wordt terugbetaald nadat je voldaan hebt aan de voorwaarden.

De notaris kan het precieze bedrag voor je berekenen.

Contactinformatie

Agentschap Onroerend Erfgoed
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 5
1000 Brussel
02 553 16 50
info@onroerenderfgoed.be

Van toepassing in:

 • Vlaanderen

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren
 • Bedrijven
 • Landbouwers/tuinbouwers
 • OCMW's
 • Scholen
 • Verenigingen

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder
 • bedrijf
 • vereniging
 • instelling
 • school
 • OCMW
 • landbouwer/tuinbouwer

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen

Werken

 • Plaatsen / Vervangen / Verbeteren (tijdens bouw of renovatiewerken)
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.
 • Werken aan onroerend erfgoed
  • De premie moet minstens maand voor de werken aangevraagd worden.
  • De premie moet ten laatste maand na de factuur aangevraagd worden.
  • Het werk moet minstens jaar in stand gehouden worden.
  • Het werk moet door een aannemer uitgevoerd worden.