Gouden Medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 19/04/2019

Voeren - aankoop- en bouwpremie

Beschrijving

De gemeente geeft een premie voor de aankoop van een appartement, woning of kavel.

Aanvraagvoorwaarden

Elke inwoner van de gemeente Voeren heeft recht op een premie:

- bij de aankoop van een eerste en enige bouwkavel, van eerste en enige bestaande woning of van een eerste en enige appartement in de gemeente als hij of zij sinds tenminste 5 jaar ingeschreven is in de bevolkingsregisters en dit op de dag van de aanvraag;
- bij de bouw van een eerste en enige woning of appartement in de gemeente als hij of zij sinds tenminste 5 jaar ingeschreven is in de bevolkingsregisters en dit op de dag van de aanvraag.

Noch de aanvrager, noch de medekoper mag/mogen eigenaar zijn van een andere kavel, woning, appartement of ander gebouw in of buiten de gemeente Voeren.

De bouw- en aankooppremies zijn niet cumuleerbaar. Het is de vrije keuze van de aanvrager voor welke premie hij in aanmerking wil komen.

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement of neem hiervoor contact op met de dienst Financiën (zie contactgegevens aanbieder).

Procedure

De aanvraag voor een aankooppremie moet gedaan worden bij het college van burgemeester en schepenen en moet gestaafd worden met een authentieke notariële akte of een gewaarmerkte kopie ervan die niet ouder is dan 1 jaar en op naam staat van de aanvrager/aanvraagster.

Premiebedrag

De premie bedraagt 2.000 euro.

Mits effectieve herdomiciliëring vanuit een andere Belgische gemeente en mits voorlegging van het bewijs van geboorte in onze gemeente of domiciliëring in onze gemeente bij de geboorte kunnen dezelfde premies aangevraagd worden. De bedragen zijn dan beperkt tot:

- 500 euro als hij/zij de gemeente niet langer dan 5 jaar verliet;
- 250 euro als hij/zij de gemeente langer dan 5 jaar maar minder dan 10 jaar verliet.

Contactinformatie

Gemeente Voeren
Dienst Financiën
Gemeenteplein 1
3798 Voeren
04 381 99 59
edith.deckers@devoor.be

Van toepassing in:

 • Voeren

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)
 • eigenaar-verhuurder
 • eigenaar (zonder de woning te bewonen of te verhuren)
 • huurder
 • opstalhouder
 • vruchtgebruiker
 • erfpachthouder

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen
 • een woning/gebouw bouwen
 • een bouwgrond kopen