Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 19/07/2017

Zulte - gemeentelijke bouw- of aankooppremie

Beschrijving

Er kan een gemeentelijke premie toegekend worden voor het bouwen, laten bouwen of kopen van een woning onder bepaalde voorwaarden

Aanvraagvoorwaarden

Hypothecaire lening (bij erkende kredietinstelling) bedraagt minstens 25.000 euro, looptijd minstens 10 jaar.

De aanvrager en alle samenwonenden mogen geen andere woning bezitten op het moment van aanvraag van de premie en in de twee jaar die daaraan vooraf gingen.

Maximum inkomen: 29.600 euro (voor alle inwonenden), te verhogen met 1.540 euro per inwonende persoon te laste.

Op het moment dat de premie aangevraagd wordt, mogen de aanvragers de woning maximum 1 jaar bewonen .


Procedure

Aanvraagformulier + alle bijlagen indienen bij de dienst patrimonium en wonen.

Premiebedrag

620 euro + 62 euro per persoon ten laste

Contactinformatie

Patrimonium en wonen
Centrumstraat 8
9870 Zulte
09 243 14
openbarewerken@zulte.be

Van toepassing in:

  • Zulte

Wie kan de premie aanvragen?

  • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

  • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)

Wanneer is de premie relevant?

  • een woning/gebouw kopen
  • een woning/gebouw bouwen