Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 29/09/2016

Arendonk - huisvestingspremie

Beschrijving

Wanneer u een woning koopt van een sociale huisvestingsmaatschappij, de gemeente of een vereniging van gemeenten, een openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn of een vereniging van die centra, kan u een premie ontvangen.

Aanvraagvoorwaarden

de woning (huis of appartement) dient toe te behoren tot één van de onderstaande
overheidsinstellingen :

  1. de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (Koloniënstraat 40, 1000 Brussel – tel.
  02/505.45.45) of een door haar erkende maatschappij;
  2. een gemeente, een vereniging van gemeenten, een openbaar centrum voor
  maatschappelijk welzijn of een vereniging van die centra:

   de aanvraag moet geschieden tussen 1 januari en 31 december van het dienstjaar en nadat:

    bij de aankoop van een te bouwen of in aanbouw zijnde woning de
    premieaanvrager een belofte van aankoop ondertekend en een voorschot aan de
    eigenaar betaald heeft;
    bij de aankoop van een bestaande woning, de eigenaar aan de premieaanvrager
    schriftelijk heeft meegedeeld dat hij akkoord gaat met de verkoop.

   de aanvrager moet de verbintenis naleven om gedurende 5 jaar de woning/appartement niet
   te verkopen of te verhuren en de woning/appartement zelf te bewonen.
   bij niet naleving dient de premie in zijn geheel terugbetaald te worden.
   de bepalingen met betrekking tot de echtgeno(o)t(e) van de aanvrager gelden in dezelfde
   mate voor de persoon waarmee hij feitelijk samenwoont, indien hij niet gehuwd is.


De aanvragers mogen op datum van de aanvraag geen andere woning bezitten. Ter staving
dient een formulier B van de registratie voorgelegd.

Procedure

De huisvestingspremie wordt uitgekeerd na voorlegging van de aankoopakte of een
vervangend attest en ten vroegste bij de inschrijving in de koopwoning/appartement.

Contactinformatie

Simon Wuyts
Stedenbouwkundige
Tel: +32 14 40 90 80
Fax: +32 14 67 88 58

Van toepassing in:

 • Arendonk

Wie kan de premie aanvragen?

 • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

 • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)

Wanneer is de premie relevant?

 • een woning/gebouw kopen

Deze steunmaatregel is voor de volgende gebouwen:

 • Woning
 • Afgelegen woning
 • Appartement