Bronzen medaille - Deze premie werd laatst gecontroleerd op 07/09/2017

Blankenberge - verwervingspremie

Beschrijving

Het stadsbestuur wenst jonge gezinnen te blijven stimuleren om een eigen woning te verwerven, hetzij door verwerving van een bestaande of nieuwe woning, hetzij door het bouwen van een eigen woning, gelegen op het grondgebied van de stad.

Aanvraagvoorwaarden

De toelage wordt verleend voor de verwerving van een bestaande of nieuwe woning of voor de bouw van een woning.

Aanvrager

- jong gezin;
- wettelijk of feitelijk samenwonenden moeten samen de toelage aanvragen;
- de aanvrager woont in Blankenberge;
- de aanvrager heeft eerder nog geen verwervingspremie ontvangen.

Woning

- moet als woning stedenbouwkundig vergund zijn en conform de vergunning uitgevoerd zijn of geacht worden stedenbouwkundig vergund te zijn;
- het moet gaan om de enige woning van de aanvrager en zijn/haar eventuele partner;
- ze moet na het betrekken bestemd zijn als woongelegenheid voor de permanente huisvesting van de aanvrager en zijn gezin;
- moet voldoen aan de bepalingen van de Vlaamse wooncode.

U vindt alle details mbt de voorwaarden terug in het subsidiereglement op de website. U kunt hiervoor ook contact opnemen met de dienst Stedenbouw.

Procedure

Voor het verkrijgen van de verwervingspremie moet een aanvraag ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen door middel van een formulier ter beschikking gesteld door het Stadsbestuur.

De premie kan aangevraagd worden van zodra de lenings- of aankoopakte verleden zijn of een gelijkwaardig contract getekend is, tot maximum 6 maanden na deze datum.

Voor het verkrijgen van de vervolgpremie moet de premiegerechtigde na de vordering van de jaarlijkse onroerende voorheffing door het Vlaams Gewest een eenvoudige aanvraag richten aan het Stadsbestuur.

Premiebedrag

Woningen binnen het centrumgebied

- een startpremie van € 4 000,00 wordt uitbetaald na het verlijden van de lenings- of aankoopakte, of het ondertekenen van het gelijkwaardig contract, als eerste tegemoetkoming bij de verwerving;
- de vervolgpremie: gedurende 5 opeenvolgende jaren wordt 50% van de onroerende voorheffing voor de betreffende woning terugbetaald, met een maximum van € 800,00 per jaar.

Woningen op het grondgebied van Blankenberge buiten het centrumgebied

- een startpremie van € 2 000,00 wordt uitbetaald na het verlijden van de lenings- of aankoopakte, of het ondertekenen van het gelijkwaardig contract, als eerste tegemoetkoming bij de verwerving;
- de vervolgpremie: gedurende 5 opeenvolgende jaren wordt 50% van de onroerende voorheffing voor de betreffende woning terugbetaald, met een maximum van € 800,00 per jaar.

Contactinformatie

Dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening & Milieu (STROM)
Stadhuis
J.F. Kennedyplein 1
8370 Blankenberge
050 636 451
stedenbouw@blankenberge.be

Van toepassing in:

  • Blankenberge

Wie kan de premie aanvragen?

  • Particulieren

Welke relatie moet de premieaanvrager hebben tot de premiewoning?

  • eigenaar-bewoner (of toekomstig eigenaar-bewoner)

Wanneer is de premie relevant?

  • een woning/gebouw kopen
  • een woning/gebouw bouwen